Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Rahsia Kekuatan Umat Islam
Tuesday, October 03, 2006

Sudah agak lama saya tidak menulis di dalam blog ini, saya lebih menumpukan kepada pengumpulan artikel-artikel yang berfaedah untuk diri saya serta umat Islam sebagai pengetahuan, rujukan dan untuk muhasabah bagi diri sendiri dan masyarakat umumnya.

Puji-pujian dan kesyukuran ditujukan kepada Allah SWT yang memberikan kita ketenangan dan keamanan dalam menjalani ibadat puasa di bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkatan ini berbanding saudara-saudara kita yang mengalami penindasan di bumi mereka sendiri akibat dari tindakan kuasa-kuasa kuffar yang cuba menjajah wilayah Islam. Umat Islam diratah di Afghanistan, Iraq, Palestine dan di beberapa negara Islam yang lain.

Di antara peristiwa paling bersejarah berlaku dalam bulan Ramadhan yang mulia ini adalah peperangan Badar al_kubra yang menentukan jatuh bangunnya agama Islam di atas mukabumi ini pada 17 Ramadhan tahun ke-2 hijrah. Kemenangan umat Islam dalam peperangan ini telah mengukuhkan Negara Islam Madinah yang baru sahaja dibina seterusnya agama Islam dapat disebarkan ke seluruh pelosok dunia.

Peperangan Ain Jalut juga berlaku pada bulan Ramadhan yang mulia ini iaitu pada tahun ke-658 hijrah. Tentera Tar Tar yang terkenal gagah, kuat dan tidak pernah dikalahkan sebelum itu telah menerima kekalahan di tangan tentera Islam. Sebab utama kemenangan Islam pada pertempuran ini terletak pada Qathaz dan dua orang imam besar iaitu Al-Az bin Abdus Salam dan Abil Hassan Asy Syazali, dengan kata lain sebab kemenangan ini terletak pada panglima, ulama’ dan tentera.

Kuasa-kuasa Kuffar ini dapat ditundukkan dengan Jihad Fi Sabillah walaupun bilangan tentera Islam kecil dan mempunyai kelengkapan peperangan yang sedikit berbanding pihak lawan. Begitu juga sejarah Islam membuktikan bahawa hanya pemimpin yang kuat berpegang teguh pada agama Islam dan merupakan teladan-teladan peribadi dan beramal soleh yang mampu mencipta kejayaan dan mampu menyekat kemaraan musuh umat Islam.

Menurut Dr Abdullah Azzam “Ulama’ Salaf dan Khalaf telah bersepakat dan juga para ahli Fiqh dan para ahli Hadith di setiap abad, bahawasanya bila sejengkal tanah umat Islam dirampas oleh kuffar, maka pada saat itu jihad adalah fardhu Ain atas segenap kaum muslimin laki-laki mahupun perempuan,…”[1]

Menurut Mazhab Hambali

Dari kitab al Mughni , Ibnu Qudamah menerangkan "Dan jihad itu wajib dalam 3 keadaan

i) Apabila barisan tentera muslimin bertemu dengan barisan tentera kafirin di medan perang.

ii) Apabila orang kafir masuk ke negeri Islam, penduduknya diwajibkan memerangi orang kafir itu.

iii) Bila imam muslimin mengeluarkan perintah jihad.

Ibnu Taimiyyah berkata ”Apabila musuh telah masuk menyerang negeri Islam maka tidak diragukan lagi bahawa wajib atas setiap orang Islam yang dekat dengan negeri yang diserang itu kemudian yang lebih dekat. Kerana seluruh negeri Islam pada hakikatnya adalah satu Negara yang tidak terpisahkan. Maka oleh sebab itu wajib ke atas setiap muslim pergi berperang menuju wilayah yang diserang itu dengan tanpa izin orang tua dan izin yang lainnya.”[2]

Menurut Mazhab Syafi'i.

Dalam kitab Nihayatul muhtaj ar- Ramli menerangkan "Kalau orang kafir itu sudah masuk ke negeri kita dan jarak antara kita dengan mereka tidak ada lagi sejauh perjalanan yang boleh kita mengqasa solat, maka penduduk negeri itu wajib berjihad membela wilayah tersebut dari serangan musuh. Dan kewajipan ini berlaku juga bagi mereka yang asalnya tidak wajib perang seperti fakir, anak-anak, hamba sahaya, orang yang berhutang dan wanita.[3]

Menurut Mazhab Maliki

Dalam kitab Hasyiyatud Dasuki mentakan " Dan jihad itu wajib kerana serangan mendadak musuh Islam. Ad Dasuki mengatakan: Wajib jihad atas setiap muslim lelaki mahupun perempuan untuk menghadapi musuh yang menyerang mendadak dan bahkan juga terhadap anak kecil..."

Menurut Mazhab Hanfi

Ibnu Abidin berkata " adalah fardhu ain jihad itu bila musuh telah menyerang sebahagian wilayah Islam ke atas penduduk yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Adapun penduduk yang jauh dari wilayah tersebut adalah fardhu kifayah jikalau mereka tidak diperlukan untuk pembelaan wilayah yang diserang tersebut. Adapun kalau penduduk yang berjauhan dengan wilayah diperlukan untuk membantu mengusir penyerang tersebut kerana penduduk yang berdekatan dengan wilayah tersebut tidak mampu mengusir musuh dari wilayah tersebut atau malas berjihad, maka kewajipan kewajipan jihad itu menjadi fardhu ain ke atas penduduk yang lebih jauh dan demikianlah seterusnya sampai kewajipan jihad menjadi fardhu ain kepada segenap umat Islam di Timur mahupun Barat untuk membela wilayah Islam yang diserang dengan tahap-tahap sebagai mana di atas".[4]

Inilah rahsia kekuatan umat Islam terdahulu yang mencapai kegemilangan di zaman Rasulullah SAW, khulafa’ ar-Rashidin dan empayar-empayar Islam seterusnya. Mereka tidak meninggalkan jihaf fi sabilillah. Apabila umat Islam mula meningglakan jihad dan hidup bermewah-mewahan segala kegemilangan ini akan hilang. Bumi Palestin dijajah oleh Regim Zionis kerana umat Islam di sana meninggalkan seruan jihad. Dalam masa 6 hari sahaja Regim Zionis dapat menawan bumi Palestin.

Kini seruan jihad bergema kembali. Umat Islam di Palestin melakukan intifadah yang diasaskan oleh seruan jihad oleh gerakan Islam di sana iaitu HAMAS. Sebagai umat Islam kita mendoakan kejayaan saudara-saudara kita di bumi Palestin. Kita percaya dan yakin seruan jihad akan mencapai kemenangan dan mengatasi kebatilan kuasa kuffar zionis serta sekutu-sekutunya yang menjajah bumi Umat Islam.

Allahu Akhbar! Allahu Akhbar! Allahu Akhbar!


Rujukan:

[1] Dr Abdullah Azzam, Tentera Allah Mengempur Komunis, Putaka Syuhada, 1988. m/s 2

[2] Dr abdullah Azzam, Tentera Allah Mengempur Komunis, Pustaka Syuhada, 1988. m/s 17

[3] Al-Fatawa al kubra, Ibnu Taimiyyah, jilid 4 halaman 584

[4] Dr Abdullah Azzam,Tentera Allah Mengempur Komunis, Pustaka Syuhada, 1988. m/s 16

posted by Blogger @ 10:25 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com