Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Israiliyat cerita ambilan daripada Bani Israel
Tuesday, June 26, 2007

Utusan Malaysia, 26 jun 2007

Dr. Abdul Rashid Ahmad.

Firman Allah, Kitab al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya), ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 2)

Ayat di atas menjelaskan fungsi al-Quran sebagai memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Bagaimanapun, bukan semua daripada kita memahami bahasa arab yang menjadi bahasa al-Quran. Justeru kita memerlukan kepada penafsiran ayat-ayat Allah.

Hal ini sedikit sebanyak memberi ruang kepada munculnya tafsiran Israiliyat oleh sesetengah pihak termasuk juga segelintir pendakwah.

Wartawan MOHD. RADZI MOHD. ZIN dan jurufoto MOHD. ZAKKI JILAN menemu bual pensyarah Jabatan Al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Ahmad bagi mengupas isu ini.

UTUSAN: Apakah yang dimaksudkan dengan tafsiran Israiliyat ?

DR. RASHID: Secara mudahnya, Israiliyat merupakan satu istilah yang merujuk kepada maklumat, cerita dan riwayat-riwayat yang diambil daripada Bani Israel iaitu golongan Yahudi dan Nasrani.

Ia merangkumi kisah-kisah umat dahulu kala, kisah para nabi dan rasul serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kejadian dan penciptaan. Namun begitu, ada sebahagian ulama Islam yang memperluaskan definisi ini dengan merangkumkan semua unsur asing yang menyerap ke dalam tamadun Islam termasuk kisah-kisah dongeng yang dinukilkan daripada Majusi.

Oleh itu, apabila dikaitkan Israiliyat dengan tafsir atau tafsiran Israiliyat maka ia bermaksud tafsiran-tafsiran yang dibuat bersandarkan kepada cerita-cerita atau riwayat-riwayat yang bersumber daripada Yahudi dan Nasrani atau semua unsur asing yang diserap masuk ke dalam kitab tafsir.

Apakah peranan ahli kitab dalam tafsiran Israiliyat ini?

DR. RASHID: Memang golongan Yahudi dan Nasrani dikenali sebagai ahli kitab kerana kepada mereka diturunkan kitab Taurat dan Injil. Hal ini telah disebut oleh al-Quran sendiri contohnya dalam surah al-Ma’idah ayat 15.

Sejak zaman Rasulullah s.a.w. lagi hubungan baik antara umat Islam dan ahli kitab ini wujud. Hubungan ini terbukti apabila sebahagian para sahabat merujuk kepada ahli kitab untuk mendapatkan keterangan berkenaan kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Isa a.s. dan mukjizatnya, tentang umat-umat terdahulu seperti kisah penghuni gua (ashab al-kahfi) dan sebagainya.

Tujuan para sahabat adalah sekadar mendapat penjelasan berhubung kisah-kisah tersebut yang mempunyai persamaan dengan kisah yang disebut dalam Taurat dan Injil.

Seperti maklum bahawa cara pembentangan al-Quran tentang kisah-kisah ini adalah secara ringkas berbeza dengan Taurat dan Injil yang memperincikannya.

Demikianlah kita nampak betapa rapat kaitan cerita ini dengan ahli kitab dan salah satu faktor yang mendorong ke arah itu.

Adakah kita dibenarkan menggunakan tafsir Israiliyat dalam berdakwah?

DR. RASHID: Bagi menjawab soalan ini, kita mesti melihat kepada kedudukan riwayat Israiliyat tersebut. Dalam hal ini, para ulama telah membahagikan Israiliyat kepada tiga bahagian.

Bahagian pertama, maklumat atau cerita yang diketahui kesahihannya menerusi al-Quran dan al-sunah. Apa yang termasuk dalam bahagian ini boleh diriwayatkan dan dijadikan sebagai hujah. Inilah yang disabdakan Nabi yang bermaksud, Dan riwayatkanlah daripada Bani Israel, tiada salahnya (Sahih al-Bukhari, no. hadis 3451).

Bahagian kedua, maklumat atau cerita yang diketahui pendustaannya kerana menyalahi al-Quran dan sunah. Semua yang termasuk dalam bahagian ini dilarang meriwayatkannya, ditegah mengambilnya dan bertanya mereka tentangnya.

Bahagian ketiga, apa yang didiamkannya tanpa komen. Kerana ia tidak termasuk dalam bahagian pertama dan kedua. Kita tidak boleh mempercayainya dan tidak pula mendustainya. Inilah yang termasuk dalam sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud, Janganlah kamu benarkan Ahli Kitab dan jangan kamu dustakan mereka. (Sahih al-Bukhari, no. hadis 4485).

Berdasarkan huraian tadi, jelas bahawa ada riwayat dan cerita yang boleh digunakan dalam berdakwah dan ada yang dilarang meriwayatkannya.

Sebabnya, dalam masyarakat kita, apabila diperincikan sesuatu kisah itu mereka seronok. Jadi ini adalah antara punca mengapa tafsiran Israiliyat berkembang dan digunakan. Ini untuk targhib atau menarik minat masyarakat kepada agama. Tujuannya baik tetapi ia telah disalahgunakan dan menjejaskan Islam.

Oleh itu, golongan alim terutamanya perlu berhati-hati apabila hendak menyampaikan kisah-kisah dalam al-Quran hendaklah dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Kita bimbang masyarakat akan terus percaya dengan tafsiran Israiliyat apabila menemuinya dalam majalah atau buku-buku.

Adakah tafsiran Israiliyat menjejaskan syariat?

DR. RASHID: Ini mestilah merujuk kepada sejauhmana ia menepati al-Quran dan sunah atau sebaliknya. Sekiranya ia bertentangan dengan roh syariat Islam yang suci, sudah tentu ia menjejaskan syariat. Perbuatan sedemikian adalah haram dan ia tidak patut digunapakai atau disebarkan.

Tafsiran yang menjejaskan syariat adalah seperti kisah Nabi Ayub yang dikatakan sakit berbelas tahun lamanya sehinggakan badannya berkudis dan berulat. Dikatakan dagingnya gugur sama sekali hanya tinggal tulang sahaja.

Patutkah seorang Nabi yang menjadi kekasih Allah dan pilihan-Nya diuji sedemikian rupa sehingga menjejaskan kedudukannya sebagai seorang yang patut dihormati.

Demikian juga dalam Hasyiyah Tafsir Jalalain oleh al-Sawi masih ditemui syarah tentang bumi ini di atas tanduk seekor lembu jantan dan lembu itu di atas belakang ikan Nun. (Lihat tafsiran surah Nun oleh al-Sawi)

Tafsir ini juga menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang membuat istana berlantaikan kaca. Apabila Ratu Balqis berjalan di atasnya disangkanya air lalu beliau menyingkapkan kainnya, lalu Nabi Sulaiman melihat dua betisnya, yang didakwa oleh jin bahawa ia berbulu seperti keldai.

Patutkah seorang Nabi dikatakan berbuat sesuatu dengan tujuan melihat betis wanita? (lihat Tafsir Jalalain, al-Naml: 44).

Pada tafsiran yang lain dinyatakan bahawa Nabi Sulaiman tertinggal solat Asar kerana sibuk memeriksa kuda-kuda untuk berjihad. (Lihat, Tafsir Jalalain, Sad: 31)

Contoh-contoh seperti itu adalah antara riwayat Israiliyat yang tidak logik.

Ada juga tafsiran mereka yang bertentangan dengan sains, seperti bumi di atas tanduk lembu tadi. Walhal Islam tidak bercanggah dengan sains.

Bagaimana kita hendak mengesan tafsir al-Quran yang mengandungi ciri-ciri Israiliyat?

DR. RASHID: Majoriti tafsiran Israiliyat ini berlaku ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah al-Quran.

Maka mana-mana tafsir yang cenderung menafsir secara terperinci cerita-cerita itu hendaklah diberi perhatian khusus sama ada ia daripada sumber yang sahih atau sebaliknya.

Untuk mengenalpasti kesahihannya haruslah melalui beberapa kaedah. Pertama, kita harus menilai riwayat-riwayat tersebut adakah selari dengan syariat Islam atau tidak. Atau tegasnya sesuai dengan maksud al-Quran dan sunah atau tidak.

Kedua, harus dilihat bahawa ia sesuai dengan logik akal atau tidak. Ini kerana banyak riwayat dan kisah Israiliyat yang tidak logik.

Dan ketiga, ia boleh dikesan melalui kritikan ahli tafsir itu sendiri apabila ia membentangkan satu-satu kisah Israiliyat dalam kitab tafsirnya.

Ada juga ulama yang jujur dalam membicarakan Israiliyat ini. Antaranya ialah Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Beliau menyebut tentang Israiliyat ini sekadar untuk memaklumkan masyarakat mengenainya supaya mereka tidak terpengaruh dengan tafsiran sedemikian.

Antara buku yang boleh dirujuk dalam isu ini adalah seperti berikut:

* Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad (1408). Al-Israiliyyat wa al-Mawdu’at fi Kutub al-Tafsir.

* Al-Dhhabi, Muhammad Husayn(1987). Al-Tafsir wa al-Mufassirun.

lAbd al-Wahhab Abd al-Wahhab Faid(1978). Al-Dakhil fi al-Quran al-Karim.

Labels:

posted by Blogger @ 8:09 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com