Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Manaqib papar kehidupan ulama salih seluruh dunia
Tuesday, February 28, 2006
http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Tuesday/Agama/20060227223126/Article/

TRADISI memaparkan kehidupan ulama yang salih di seluruh dunia Islam dinamakan manaqib. Rupanya ulama besar yang berasal dari Kuching, Sarawak, Syeikh 'Utsman bin 'Abdul Wahhab as-Sarawaqi, juga wujud ‘manaqib’ mengenai beliau.

Manaqib yang dimaksudkan berjudul Nafahat ar-Ridhwan fi Manaqib asy-Syaikh 'Utsman yang ditulis oleh anak beliau bernama Syeikh Muhammad Zainuddin.

Nafahatur Ridhwan, diselesaikan pada 21 Zulhijah 1340. Cetakan pertama, Mathba'ah Al-Ahmadiah, 50 Minto Road, Singapura pada 1340 Hijrah.

Manaqib ini diberi kata pujian oleh beberapa ulama iaitu Saiyid Muhammad 'Ali bin Husein al-Maliki al-Makki, tarikh 28 Zulhijah 1342. Syeikh Sa'id bin Muhammad al-Yamani (2 Muharam 1343), Syeikh Muhammad Mukhtar bin 'Atharid (3 Muharam 1343), Syeikh 'Umar bin Abi Bakar Bajunaid (6 Muharam 1343) dan Syeikh 'Abdul Qadir bin Shabir Mandailing.

Bahasa yang digunakan oleh pengarang adalah Arab klasik. Cermat dengan kaedah nahu, sharaf, balaghah, badi', bayan, ma'ani dan yang ada hubungan dengannya. Syeikh Zainuddin Sarawak turut menterjemah karangan beliau itu ke dalam bahasa Melayu.

Katanya : “Pertama-tama memperkenalkan tokoh yang diriwayatkan dengan menggunakan nama yang panjang dan layak ialah "al-'Allamah al-Humam Barakatul Anam Shahibul Hilmi wa al-Fadhli wa al-Kamal allazi la yunkaru asy-Syeikh 'Utsman" ..., yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Melayu "seorang pendeta yang banyak ilmu, yang mempunyai cita-cita yang besar, ialah jadi berkat dan keuntungan manusia, yang mempunyai lemah lembut, dan kelebihan, dan kesempurnaan, yang tiada diingkarkan, iaitu asy-Syeikh 'Utsman ... ". Susunan nama hingga ke atas ialah Merpati Jipang. Asal usul datuk neneknya adalah golongan kaum bangsawan di Jawa, tetapi tidak disebut dengan pasti datuk neneknya yang mana berasal dari Jawa.”

Sebagai bukti Nafahat ar-Ridhwan ada unsur balaghah atau badi', berakhlak atau beradab dalam penggunaan bahasa Melayu, contohnya, istilah untuk ‘orang meninggal dunia’. Syeikh Zainuddin Sarawak menggunakan beberapa istilah iaitu: “Kembali ke Rahmatullah", ‘sampai ajal’, dan ‘mati’.

Istilah yang digunakan untuk ibu Syeikh 'Utsman Sarawak dinyatakan dalam kalimat: "Dan kemudian daripada diperanakkan dia dengan tiga hari berpindahlah ibunya kepada rahmat Tuhan Yang Karim, Yang 'Allam." Bererti pada kalimat ini digunakan juga istilah ‘pindah kepada rahmat Allah’.

Pada konteks ini, selain kita dapat mengetahui susunan kalimat berbudi bahasa, sekali gus mengetahui tahun kematian ulama yang terkenal, termasuk ulama yang berasal dari dunia Melayu.

Di sini saya catatkan penggunaan istilah ‘kembali ke Rahmatullah’ seperti pada kalimat: "Maka manakala umurnya empat belas tahun bapa angkatnya Datu' Imam al-Haji 'Abdul Karim pun kembali ke Rahmatullah pada tahun hijrah seribu dua ratus sembilan puluh lima, pada bulan Syaaban, tengah hari Khamis. Dan dikubur akan dia pada hari Jumaat kepada rahmat Tuhan Yang Karim, Yang 'Allam." (Nafahatur Ridhwan, muka 3).

Daripada kalimat ini, selain istilah ‘kembali ke Rahmatullah’, ada pula istilah ‘dikubur’. Istilah ini juga digunakan oleh semua ulama dunia Melayu dalam penulisan mereka. Kadang-kadang digunakan juga istilah ‘dimakamkan’. Istilah ‘dikuburkan’ dan ‘dimakamkan’ digunakan untuk orang Islam, sedangkan ‘disemadikan’ hanya digunakan untuk bukan beragama Islam.

Daripada kalimat di atas dapat diketahui bahawa satu metodologi penulisan sejarah yang mencatat tarikh kewafatan, iaitu jika kita ubah bentuk menjadi ‘tengah hari Khamis, bulan Syaaban 1295’.

Pada konteks tarikh wafat ulama, terutama guru Syeikh 'Utsman Sarawak, banyak yang diketahui daripada manaqib itu.

Contohnya, Syeikh Muhammad Sa'id Ba Bashail (Mufti Makkah) meninggal dunia pada 23 Rabiulakhir 1330 /10 April 1921, Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki (malam Ahad, 11 Jamadilawal 1335/4 Mac 1917) dan Syeikh 'Abdul Karim Daghistani (akhir Syaaban 1338/Mei 1920).

Syeikh Muhammad al-Minsyawi al-Muqri meninggal dunia pada 1314 hijrah/1896 masihi, Saiyid Abu Bakri Syatha (12 Zulhijah 1310), Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan (1304 hijrah/1886 masihi), Saiyid 'Umar asy-Syami (Syawal 1313/1895) dan Saiyid Husein al-Habsyi (Khamis, 21 Syawal 1330).

Dalam Nafahatur Ridhwan, Syeikh Zainuddin Sarawak juga menyebut beberapa ulama Nusantara sebagai guru Syeikh 'Utsman Sarawak. Katanya: "Dan setengah daripada mereka itu (maksudnya guru bagi Syeikh 'Utsman Sarawak, pen:), daripada orang Jawi, orang yang telah naik ia pada segala ilmu agama, dan melebihi atas lainnya daripada guru-guru yang sempurna mereka itu, al-Marhum asy-Syaikh Zainuddin al-Badawi orang Sumbawa ... " Katanya lagi: "Dan setengah daripada mereka itu, asy-Syaikh yang 'Alim, yang sampai kepada kepandaiannya, ialah seperti ‘Qus’ pada masanya tentang bahasa Melayu, iaitu seorang cerdik pada orang Arab, yang memegang tali lagam segala ilmu adab, [se]orang adalah ia atas me[ng]khidmat akan tuhannya terlampau cermat dan jaga, iaitu asy-Syeikh Ahmad orang Lingga ... "

Katanya: "Dan sesetengah daripada mereka itu, gurunya pada ilmu tarekat dan ilmu hakikat, ialah yang mempunyai pangkat yang tinggi, Al-Marhum asy-Syeikh 'Abdul Karim orang Bantan..."
posted by Blogger @ 8:19 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com