Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Manhaj gerakan Islam bersifat Waqi'i
Tuesday, October 10, 2006
Tranungkite Online, 10 oktober 2006

Oleh: Saari Sungib

Gerakan Islam seperti mana-mana organisasi lain, wujud dalam satu realiti dan persekitaran yang dinamik. Sesebuah organisasi berfungsi dan berinterakasi dengan persekitarannya. Dengan itu, bagi mencapai visi dan misinya, sesebuah organisasi mencari kaedah dan cara-cara untuk mengukuh dan memantapkan survival atau kelangsungannya.

Organisasi yang pintar adalah organisasi yang sentiasa mencari, mewujud dan mencipta kesepadanan di antara persekitaran dalamannya dengan persekitaran luar di mana ia berfungsi dan beroperasi. Organisasi yang berjaya ialah organisasi yang prihatin dan sensitif terhadap realiti di sekitarnya. Dalam bahasa gerakan Islam realiti disebut sebagai al-waqi'.

Pada hari ini organisasi mewujudkan pelbagai kaedah dalam memahami dan menangani realiti masing-masing. Wujudlah ilmu perancangan strategik yang menggunakan pelbagai kaedah. Antara teknik yang digunakan adalah analisis SWOT dan analisis CATWOE. Di mana kedua-dua ini bertujuan memberi fokus kepada organisasi bagi memahami persekitaran dan realiti secara berkesan.

Selain itu, organisasi hari ini juga menggunakan kaedah VSD, iaitu viable system diagnosis di mana ia sekali gus merupakan kaedah pembaikpulihan organisasi dengan realiti luarannya.

Lebih menarik lagi, ada organisasi yang berjaya membuat unjuran realiti yang bakal dihadapinya pada masa hadapan dengan melaksanakan satu proses yang dinamakan sebagai perancangan senario atau scenario planning.

Kesemua ini dijalankan bagi membolehkan organisasi sentiasa berjalan sepadan dengan realiti di sekelilingnya tanpa mengorbankan prinsip, nilai, misi dan visi asasnya. Gerakan Islam pula bagaimana?

Penulis-penulis haraki menggariskan di antara lain manhaj atau metodologi gerakan Islam mestilah bersifat waqi'i, iaitu mengambilkira waqi' atau realiti sekeliling. Pemikir gerakan Islam masa kini, Dr. Yusof Al-Qardawi menegaskan bahawa dewasa ini perlu dua peringkat ilmu fiqh. Peringkat pertama ialah fiqh asy-syari'ah dan peringkat kedua adalah fiqh al-waqi'.

Fiqh asy-syari'ah adalah ilmu yang didasarkan kepada tuntutan nas dan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta segala ruh yang berkaitan dengan tuntutan syari'at. Ilmu fiqh di peringkat ini memberi tumpuan dalam menepati maqasid syari'ah atau maksud syari'at Islam itu diturunkan oleh Allah.

Dasar utama yang bersifat universal kepada fiqh asy-syari'ah adalah ia ditegakkan demi mencapai maslahah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Di segi pelaksanaannya pula, ia ditumpukan bagi melindungi pelbagai kepentingan manusia, organisasi dan masyarakat menurut keutamaan ad-daruriyyah, al-hajjiyyah dan at-tahsiniyyah.

Dr. Yusuf Al-Qardawi menegaskan lagi bahawa fiqh al-waqi' pula adalah ilmu yang didasarkan kepada kajian dan tuntutan realiti semasa. Ia merangkumi semua aspek semasa berdasarkan maklumat terkini yang tepat.

Dalam konteks ini, gabungan antara kedua-dua peringkat fiqh asy-syari'ah dan fiqh al-waqi' amat diperlukan bagi membolehkan gerakan Islam mewujudkan kemantapan di segi strategi dakwahnya.

Namun, dalam konteks fiqh asy-syari'ah bukanlah ia bidang untuk ditangani oleh orang awam. Ia memerlukan penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran dan As-Sunnah di samping pemahaman fiqh dan usul al-fiqh yang mendalam. Kebiasaannya bidang ini hanya dimiliki oleh ulamak dan fakih.

Bagi mana-mana organisasi yang berdaya maju hari ini, perancangan strategik adalah satu proses yang bersifat bottom-up dan top-down. Ini bermakna semua lapisan aktivis dalam organisasi terlibat sama dalam melakar dan menjayakan strategi organisasi. Sekiranya, ilmu-ilmu teras, fiqh dan usul al-fiqh pula merupakan bidang ulamak dan faqih, apakah pula peranan ahli-ahli biasa pada hari ini dalam menggariskan strategi gerakan Islam dalam konteks waqi' dan realitinya?

posted by Blogger @ 5:17 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com