Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Cerai guna SMS sah jika suami tak gila
Thursday, April 05, 2007
Berita harian, 5 April 2007

Bersama Mohamad Isa Abd Ralip


APAKAH kedudukan perceraian sebenarnya dalam pandangan Islam. Apakah cerai patut dilakukan sekiranya suami tidak menyukai isteri dan tidak suka melihat isterinya lagi. Bagaimana pula jika suami hanya menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) yang berbunyi ‘Aku sudah ceraikan kau’ tetapi ketika SMS dikirimkan, suami berada dalam keadaan tekanan penyakit mental (skizophrenia). Maksudnya, suami tidak sedar perlakuannya dan tidak berniat menceraikan isteri. Apakah sah perceraian itu.


Ingin Tahu
Johor Bahru

Lafaz ijab dan kabul pada upacara akad nikah bermaksud lafaz penerimaan lelaki terhadap perempuan sebagai isteri, bukan satu akad bertempoh tetapi ikatan selama-lamanya.

Walaupun begitu, Islam juga ada mensyariatkan perceraian jika rumah tangga dibina tidak mampu diteruskan atau sudah tidak wujud persefahaman di antara pasangan.

Benci melihat isteri mesti bersebab dan tidak wajar dengan berdasarkan rasa saja suami ingin menceraikan isterinya. Walaupun Islam membenarkan perceraian, ia bukan tindakan digalakkan.

Rasulullah bersabda yang maksudnya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak.”

Dalil pensyariatan talak dinyatakan dalam firman Allah bermaksud: “Talak (yang boleh dirujuk itu hanya dua kali. Kemudian bolehlah ia memegang terus (merujuk isterinya) dengan cara sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara baik.” (Surah al-Baqarah, ayat 229)

Talak satu dan dua saja yang boleh dirujuk ketika isteri dalam edah, dan rujuk tidak boleh kepada talak tiga.

Ia dipanggil talak bain kubra. Perceraian dalam Islam dianggap sah jika memenuhi serta menepati lima rukun talak ditetapkan.

Rukun itu ialah suami yang menjatuhkan talak; tempat talak dijatuhkan iaitu isteri yang sah; wilayah; suami yang berakal, baligh dan tiada paksaan (mukalaf) dan sighah, iaitu perantaraan sama ada talak dibuat dalam bentuk tulisan atau lafaz.

Tetapi, talak dibuat melalui tulisan media elektronik seperti SMS atau e-mel termasuk dalam lafaz yang boleh diterima dan perlu disahkan di mahkamah.

Rukun terakhir adalah qasad, iaitu lafaz talak sama ada dibuat dalam keadaan sarih (jelas) atau pun kinayah (sindiran).

Lafaz talak secara sarih seperti, “Aku ceraikan engkau dengan talak satu” tidak memerlukan kepada niat untuk menjatuhkan talak memandangkan lafaz itu nyata dan terang menggugurkan talak.

Berbeza dengan lafaz kinayah seperti, ‘Kita berpisah’ memerlukan niat suami bagi menggugurkan talak kerana mungkin lafaz dibuat mempunyai maksud dan pengertian lain selain daripada perceraian.

Secara jelasnya, talak yang dilafazkan suami puan termasuk dalam talak secara kinayah iaitu dinyatakan secara tulisan melalui SMS.

Perceraian jenis ini kurang jelas dalam dua rukun iaitu sighah yang digunakan berserta niat atau qasad suami ketika perbuatan berkenaan dilakukan.

Untuk menentukan sama ada lafaz talak melalui SMS itu sah terhadap isteri, seharusnya hakim yang mendengar kes ini memanggil suami berkenaan bagi memastikan lafaz diucapkan itu bermaksud talak atau tidak.

Namun begitu, perceraian melalui SMS perlu disahkan di hadapan hakim. Jika suami mengaku mempunyai niat semasa menulis SMS itu, maka jatuh talak dari sudut hukum syarak.

Persoalan adakah gugur talak yang dibuat ketika suami dalam keadaan tidak sedarkan diri, iaitu suami berada dalam keadaan sakit atau mengalami gangguan mental (skizophernia).

Pendapat ulama daripada 'Uthman bin 'Affan, 'Umar 'Abdul 'Aziz, Tawus, al-Qasim dan satu riwayat lain daripada Imam Ahmad Hanbali menyatakan, mereka yang mabuk menyebabkan hilang akal tidak mempunyai perasaan, hukumnya seperti orang gila atau mereka yang sedang tidur atau mereka yang terpaksa kerana akal adalah sebagai syarat taklif syarak ke atas seseorang, sama ada suruhan atau larangan dan hukum adalah tidak diwajibkan ke atas mereka yang tidak faham.

Begitu juga hukum seseorang yang waras akalnya, tetapi dipukul kepalanya menyebabkan gila, maka gugur hukum taklifnya. Perceraiannya yang dilakukan ketika hilang akal bukan kerana mabuk, ulama bersependapat perceraian itu tidak dikira talaknya.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Tidak diambil dosa daripada tiga jenis manusia, daripada mereka yang tidur sehingga sedar, kanak-kanak sehingga baligh, daripada orang gila sehingga sedar.”

Sabda Baginda: “Setiap perceraian adalah diharuskan, melainkan perceraian yang dilakukan oleh mereka yang bodoh dan mereka yang hilang akalnya.”

Begitu juga perceraian dilafazkan dalam keadaan marah, ulama bersepakat perceraian dalam keadaan marah sama ada menggunakan perkataan sarih atau kinayah yang disertakan niat adalah diambil kira talaknya. Tetapi, jika kemarahan itu sampai ke tahap hilang akal atau pitam, tidak dikira talaknya.

Ia berdasarkan hadis Khuwailid binti Tha'labah, isteri Aus bin al-Samit, Khuwailah menyatakan suaminya menziharkannya dalam keadaan marah. Beliau berjumpa Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Baginda SAW bersabda maksudnya: “Aku tidak nampak kecuali kamu diharamkan ke atasnya.”

Suami anda termasuk dalam golongan orang tidak sedar dan di luar kawalan kewarasan disebabkan penyakit skizophernia dan mengalami gangguan mental ketika melafazkan talak itu.

Tetapi mengikut prosedur mahkamah, jika benar suami tidak sedar ketika melafaz talak, kes itu memerlukan pengesahan pakar seperti doktor yang menyatakan suami menghidap penyakit mental.

Jika doktor dapat mengesahkan keadaan itu, barulah dapat diputuskan sama ada lafaz itu menggugurkan talak atau tidak. Namun jalan sebaiknya, puan mendapatkan pengesahan status perkahwinan melalui Mahkamah Syariah.

Melalui perbicaraan di mahkamah, hakim akan memutuskan adakah sudah gugur talak atau tidak.


# Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Sebarang soalan boleh dihantar ke admin@pgsm.org.my

Labels:

posted by Blogger @ 4:24 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com