Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Muhammad Datu' Muda senaraikan ulama terbilang
Tuesday, March 14, 2006
http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Tuesday/Agama/20060313223104/Article/

ARTIKEL yang dibicarakan kali ini sungguh pun belum begitu lama, tetapi kerana masih menggunakan tulisan Melayu/Jawi, maka diklasifikasikan sebagai karya klasik.


Pendahuluannya disebutkan bahawa ia ditulis di Linggi, Februari 1949 Masihi dan nama pengarang ialah Muhammad Datu' Muda.

Cetakan pertama The Malay Press, Kuala Pilah, Negeri Sembilan dengan memberi judul lengkap, ‘It-haf al-Anam bi Zikri Tarikh wa Fadhail 'Ulama' Islam’.

Kandungannya ditulis secara garis besar dalam pendahuluan ‘mengandungi akan sudut tarikh setengah daripada imam besar dan ulama Islam yang terbilang’.

Pada bahagian lain disebutkan metodologi penulisan dibahagi kepada lima bahagian iaitu pertama, Mengani Imam Ulama Fiqh (Fuqaha'); kedua, mengenai Imam Ulama Ushuliddin; ketiga, Imam-Imam Syi'ah; keempat, Isnad dan Rawi Hadis dan kelima ialah rampaian.

Pada bahagian pendahuluan juga disebutkan sumber rujukan antaranya at-Tasyri' al-Islami, Bidayah al-Mujtahid, Majalah Guru, Majalah Nur Islam, dan lain-lain.

Bahagian pertama, Tentang Imam Ulama Fiqh dimulai dengan ulama dalam lingkungan Mazhab Hanafi dan tersenarai di bawahnya 40 ulama lengkap riwayat ringkas, ada yang disebut tahun lahir dan wafat, ada juga hanya riwayatnya saja.

Sesudah itu disebut pula ada tiga orang ulama yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah tetapi mereka bukan pengikut mazhab itu.

Ketiga-tiganya tinggal di Kufah dan mereka ialah Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Abi Laili, lahir tahun 74 Hijrah, wafat tahun 148 Hijrah; Syuraik bin 'Abdullah an-Nakha'ie, lahir di Bukhara, tahun 95 Hijrah, wafat di Kufah 177 Hijrah dan Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, lahir tahun 97 Hijrah, wafat pada 161 Hijrah.

Ulama dalam lingkungan Mazhab Maliki disenaraikan juga 40 ulama dimulai daripada Imam Malik atau nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir, dilahirkan di Madinah al-Munawwarah pada 93 Hijrah bersamaan 718 Masihi dan wafat 179 Hijrah.

Senarai itu diakhiri dengan riwayat al-Majisyun atau nama lengkapnya Abu Marwan 'Abdul Mulk bin 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Abi Salamah al-Majisyun, wafat tahun 212 Hijrah.

Di bawah Mazhab Syafi'ie yang disenaraikan ramai ulama, tetapi pada pandangan saya ramai juga yang bukan pengikut Mazhab Syafi'ie.

Ia dimulai dari Imam Syafi'ie sendiri dan ditutup dengan Syeikh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, ulama yang dilahirkan di Bajur, Mesir, pada 1192 Hijrah bersamaan 1783 Masihi dan wafat pada Zulhijjah 1277 Hijrah (Jun 1861 Masihi).

Ulama ini sangat besar pengaruhnya dalam lingkungan ulama tradisional di dunia Melayu.

Di bawah Mazhab Hambali yang disenaraikan hanya tiga ulama dan sesudahnya pula judul Mazhab Yang Telah Lenyap.

Ulama yang diriwayatkan di bawah judul ini ada empat dan mereka ialah Imam al-Auza'ie, nama lengkapnya Abu Amru 'Abdur Rahman bin Muhammad Auza'ie, lahir pada 88 Hijrah/757 Masihi dan wafat 157 Hijrah.

Daud azh-Zhahiri, nama lengkapnya Abu Sulaiman Daud bin 'Ali bin Khalaf al-Ashfahani, lahir di Kufah pada 202 Hijrah; Ath-Thabari, nama lengkapnya Abu Ja'afar Muhammad bin Jarir bin Zaid ath-Thabari, lahir 224 Hijrah/838 Masihi; Abu Tsaur, nama lengkapnya Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman al-Kalabi, wafat pada 240 Hijrah.

Bahagian kedua, Tentang Imam-Imam Ulama Ushuliddin Atau Ulama Ilmu Kalam, disenaraikan sebanyak 20 riwayat ulama.
posted by Blogger @ 8:03 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com