Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Kuasai ilmu akidah sebelum masuk tarekat
Tuesday, December 05, 2006
Utusan Malaysia, 5 Disember 2006

Ilmu tasawuf membicarakan secara amali bagaimana cara menghayati nilai keimanan dan cara membebaskan diri daripada nifak.

Dewasa ini, ramai umat yang tertarik untuk meningkatkan kefahaman agama lalu menyertai pelbagai kumpulan tarekat. Malangnya, muncul pula perkara-perkara karut dalam amalan tarekat ini.

Wartawan, MOHD. RADZI MOHD. ZIN dan jurufoto, SAHARUDDIN ABDULLAH menemu bual bekas pensyarah Jabatan Pengajian Islam Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Musa Fathullah Harun bagi membincangkan isu ini.

UTUSAN MALAYSIA: Apakah maksud tasawuf Islam?

DR. MUSA: Ada beberapa pertikaian pendapat tentang maksud tasawuf. Ada pendapat mengatakan ia diambil daripada sufi berasal dari perkataan suf (bulu domba). Tasawuf bererti memakai bulu domba.

Golongan ini mendakwa penamaan tersebut disebabkan para sufi menjadikan bulu domba sebagai pakaian mereka bagi menunjukkan kesederhanaan dan jauhnya mereka daripada kemewahan.

Ada yang mengatakan perkataan tasawuf diambil dari perkataan assafah iaitu bangunan yang dibangunkan oleh Rasulullah di sudut Masjid Nabawi. Baginda menempatkan para sahabat yang fakir daripada Muhajirin yang berhijrah ke Madinah tanpa mempunyai sebarang harta. Mereka digelar Ahli Sufah yang hidupnya amat sederhana, sentiasa dalam keadaan berjihad ke medan perang atau beribadat.

Tasawuf Islam pula mempunyai beberapa takrifan. Ini disebabkan ia melalui pelbagai macam peringkat dan keadaan. Setiap definisi pula mungkin hanya menunjukkan kepada sebahagian jawapan tertentu dan tidak merangkumi yang lain.

Bagaimanapun, apa yang jelas, ia mempunyai asas yang dipersetujui iaitu akhlakiat iaitu berkaitan pendidikan jiwa, pengendalian nafsu atau keinginan dan pendisiplinan manusia dengan akhlak yang mulia yang diambil dari Islam. Syeikh Mohamad Zakaria Al-Kandahlawi menyatakan, tasawuf adalah jalan yang dengannya dapat diperoleh sifat ihsan.

Ini kerana Islam itu berdiri atas tiga landasan iaitu akidah, syariat dan ihsan. Ihsan itu adalah kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak mampu, kita kena yakin yang Allah sentiasa melihat kita. Jangan pula kita lupa tugas kita sebagai manusia untuk beribadat kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Az-Zariat: 56.

Apakah sumber tasawuf Islam?

Sumber tasawuf Islam atau Sunni itu adalah Islam sendiri. Secara kasarnya, tasawuf itu terbahagi kepada dua. Pertamanya, tasawuf dini yang menjadi fenomena bersama di antara seluruh agama, sama ada agama samawi atau agama budaya yang ada di Timur. Yang kedua, tasawuf falsafah yang juga kuno dan merupakan peninggalan falsafah Yunani.

Tasawuf adalah akhlak dini yang diambil sumber utamanya dari al-Quran dan sunah. Ia juga diambil berdasarkan ucapan para sahabat Rasulullah s.a.w yang tidak terkeluar daripada lingkungan al-Quran dan sunah.

Berdasarkan penelitian, jelaslah kepada kita bahawa para sufi telah meletakkan gambaran bagi suluk menuju Allah bermula dengan mujahadah al-nafsi akhlaqiyaan (jihad melawan nafsu dari segi akhlak). Ia kemudian beransur-ansur memasuki tingkatan yang pelbagai yang dikenali sebagai maqamat (jamak makam) dan ahwal (jamak hal) yang berkesudahan kepada makrifat Allah yang menjadi matlamat akhir perjalanan.

Ramai yang bersemangat mendalami ilmu agama lalu menyertai tarekat tanpa menilai dari segi akidah dan syariat. Apa kesan daripada perbuatan sebegini?

Mereka yang memasuki tarekat sebelum mempunyai asas akidah dan syariat yang kukuh tidak akan mencapai ke tahap ihsan. Sebabnya mudah saja. Bagaimana orang yang tidak mengetahui dapat membezakan suruhan dan larangan Allah. Ini akan menyebabkan orang tersebut mudah terpengaruh kepada kesesatan yang dibawa oleh tarekat tersebut.

Kita mesti menyedari jika sejak zaman ribuan ulama termasuk Imam Ghazali dan Imam Sya’rani masih hidup penyelewengan tasawuf sudah demikian hebat, apa lagi zaman kita yang bilangan ulama sudah berkurangan. Sudah tentu penyelewengannya lebih hebat dan lebih banyak tarekat yang sesat.

Mengikut Imam Ghazali, ilmu tasawuf termasuk ilmu jalan ke akhirat yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Sayangnya, ia dicemari oleh berbagai-bagai pencemaran seperti penyusupan pandangan ilhadiyah (yang menyimpang daripada agama) yang bertentangan dengan yang dipersetujui oleh ahli sufi Ahli Sunah Wal Jamaah yang terkenal.

Kita perlu mencontohi sikap Imam Sya’rani dalam bab ini. Beliau tidak mahu melakukan sesuatu amalan meskipun dianggap baik oleh sesetengah ulama melainkan setelah nampak jelas kesesuaiannya dengan al-Quran dan sunah.

Ada pengikut tarekat yang mengatakan jika menyertai tarekat, mesti terima apa yang diajar oleh guru atau mursyid. Dengan kata lain, ketepikan akal tentang betul atau salahnya. Benarkah?

Ini adalah sebahagian perkara karut yang sering ditemui yang dinyatakan oleh pengikut tarekat. Begitu juga dakwaan syahadat kebanyakan ustaz atau orang yang tidak memasuki tarekat tidak sah kerana tidak ada guru atau tidak ada salasilahnya.

Dakwaan tersebut jika diterima amat merbahaya. Ia akan memberi jalan kepada setiap orang untuk menetapkan hukum melalui dakwaan yang seumpamanya. Selain itu, ia juga mengandungi tuduhan Rasulullah s.a.w belum menyampaikan kesemua wahyu Allah semasa hayat Baginda.

Ada juga tarekat yang mengajar pengikutnya beribadat hanya dengan niat sahaja tanpa perbuatan. Menurut mereka, ini kerana Rasulullah bersabda sesungguhnya perbuatan itu cukup hanya dengan niat.

Ada di antaranya yang mengatakan tidak perlu belajar ilmu fikah. Mana boleh begitu kerana fikah ialah ilmu yang mengajar syariat iaitu ilmu hukum-hakam syarak yang berkaitan dengan amalan kita sebagai Muslim.

Saya juga selalu bertanya jika saya memasuki tarekat ini, kemudian saya dapati ada sebahagian atau salah satu amalannya bertentangan dengan syariat, bolehkah saya menyingkirkan perkara yang bertentangan itu?

Sebahagian mereka tidak mahu memberi jawapan yang pasti. Sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh. Kata mereka, jika hendak mengamalkan tarekat, maka hendaklah mengamalkan kesemuanya, tidak boleh amal sebahagian tolak sebahagian.

Antara masalah utama memulihkan ahli tarekat yang sesat agar kembali ke pangkal jalan ialah taksub atau fanatik kepada mursyid mereka. Apa puncanya?

Memang benar. Penyakit paling merbahaya menimpa diri seseorang yang menganuti sesuatu jalan atau fahaman adalah taksub atau fanatik. Apabila dihinggapi penyakit tersebut amat sukar untuk membetul atau menyedarkan akan kesalahan serta kesesatannya. Dengan sebab fanatik itu, banyak ahli tarekat yang berkenaan menutup telinga atau langsung tidak mahu mendengar sebarang teguran.

Sememangnya, kita perhatikan bahawa kebanyakan ajaran sesat berusaha mengikat pengikutnya supaya jangan lari. Caranya, melalui perasaan taksub.

Allah mengurniakan kita akal fikiran di samping menurunkan syariat-Nya sebagai panduan. Maka, hendaklah kita menjadikan kedua-duanya sebagai perisai. Kita perlu sentiasa berwaspada dan sesuatu yang diamalkan sekian lama hatta 100 tahun pun kalau salah dari segi agama perlu dibetulkan.

Ini kerana asas tarekat itu tidak boleh lari daripada akidah dan syariat. Jika ada di antaranya yang bercanggah, maka ia sesat dan wajib kita tolak.

Apakah panduan sebelum menyertai tarekat?

Pelajarinya ilmu tasawuf melalui kitab-kitab yang penting seperti Ihya’ Ulumiddin, al-Munqiz Min al-Dalal dan Fadaih al-Batiniah tulisan ulama muktabar seperti Imam Ghazali.

Selain itu, kitab karangan Imam Sya’rani seperti Tanbih al-Mughtarin, Qawa’id al-Sufiyah dan Al-Mizan al-Kubra.

Cuma jangan memasuki tarekat sufiah sebelum memiliki ilmu untuk menilai kesesuaian tarekat tersebut dengan akidah dan syariat.

Kalau mengikut pandangan Imam Ghazali, mereka yang mahu memasuki tarekat ini perlu diuji terlebih dahulu tentang kefahaman mereka berkaitan akidah dan syariat. Bukan main tangkap muat sahaja. Sesiapa yang datang diterima masuk.

Namun, setakat ini saya belum berjumpa mana-mana tarekat yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyertainya. Pemimpin-pemimpinnya juga masih jauh daripada memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai mursyid atau guru.

Seorang sheikh tarekat itu mesti menguasai ilmu agama yang mantap bukan sahaja berkaitan syariat seperti usul fiqh tetapi merangkumi bab akidah serta muamalat. Mereka juga perlu menguasai keempat-empat mazhab dalam Ahli Sunah dan tidak cukup hanya mengetahui satu mazhab sahaja.

Demikian juga dinyatakan oleh Imam Sya’rani bahawa mana-mana mursyid tarekat yang tidak menguasai ilmu akidah dan syariat tidak boleh kita ikuti.

posted by Blogger @ 6:22 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com