Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Harus melagukan bacaan al-Quran
Friday, May 25, 2007
Utusan Malaysia, 25 mei 2007

SOALAN 1

Saya ada nas yang mengatakan bacaan al-Quran tidak boleh dilagukan. Sila lihat surah Yasin ayat 69 & 70.

Tetapi ada seorang ustaz mengatakan itu tidak benar. Beliau menyatakan yang Nabi Muhammad s.a.w suka bacaan al-Quran secara taranum (berlagu) lalu mengeluarkan hadisnya sekali untuk menyokong hujahnya itu

JAWAPAN:
Sebelum saya menjawab soalan-soalan saudara, elok sekiranya jika saya jelaskan punca keraguan, iaitu ayat 69 dan 70 dari surah Yasin, maksud firman Allah dalam kedua-dua ayat tersebut, Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang memberi penerangan. Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya Pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

Hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Aku bukanlah seorang penyair dan bersyair tidak wajar bagiku” (al-Alusiy, Bahr al-Muhit, jld:12, hlm: 481).

Imam al-Alusiy ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa, “Allah menafikan bahawa Rasulullah s.a.w. bukanlah seorang penyair, malahan baginda adalah Rasul yang diutus menyampaikan wahyu Allah yang tiada tandingan baginya, tiada bicara yang menyerupai dengannya atau setanding dengannya. (al-Alusiy, Bahr al-Muhit, jld:12, hlm: 481).

Fakhruddin al-Razi menjelaskan: “dalam ayat ini Allah menafikan tuduhan kuffar terhadap Nabi sebagai penyair. Apabila Rasulullah menyampaikan ayat-ayat suci kepada golongan kuffar mengajak kepada Allah mereka akan menuduh dengan berkata: Sesungguhnya engkau adalah tukang syair”. (Tafsir al-Kabir, jld;13, hlm:85 )

Membaca al-Quran dengan taranum (berlagu) hukumnya tidak haram, malahan ia disunatkan. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah, di antaranya yang bermaksud: Hendaklah kamu menghiasi bacaan al-Quran dengan suara yang indah. Hadis lain yang bermaksud: Barang siapa yang tidak melagukan bacaan al-Quran dia bukanlah dari kalangan kami. (riwayat al-Bukhari ).

Imam al-Syafie mengharuskan bacaan al-Quran berlagu, imam al-Nawawi juga mengharuskan bertaranum dalam bacaan al-Quran, dan ramai lagi ulama fikah yang mengharuskan tarannum dalam bacaan al-Quran. Apabila al-Quran dibaca dengan intonasi arabiah (lagu arab) akan terserlah mukjizat al-Quran.

Alunan lagu mesti sesuai dengan ayat, supaya tidak terkeluar dari kehendak makna al-Quran.

Jelas di sini bahawa ayat di atas bukanlah tegahan dari membaca al-Quran secara bertaranum (berlagu).

Ayat pertama menafikan bahawa al-Quran bukanlah seperti mana yang didakwa oleh orang-orang kafir sebagai syair. Ayat kedua menjelaskan tugas dan peranan Rasulullah s.a.w.

SOALAN 2
Bolehkah sesuatu hadis itu di gunakan untuk menolak apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Quran?

JAWAPAN:
Tidak boleh. Ini kerana al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir wajib terima setiap huruf dan kalimatnya tanpa sebarang keraguan. Hadis pula secara asasnya terbahagi kepada tiga iaitu sahih, hasan dan daif.

Setiap kategori hadis ini ada penilaiannya. Sekiranya ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran, maka yang diutamakan ialah ayat al-Quran berbanding hadis. Namun, tiada hadis yang bertentangan dengan ayat al-Quran.

Sekiranya ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran maka hadis itu perlu diteliti dari beberapa sudut. Pertamanya dari sudut kesahihan nas, yang keduanya dari sudut nasikh atau mansukh hadis tersebut.

Jika soalan ini dikaitkan dengan ayat yasin di atas serta nas keharusan membaca al-Quran berlagu ia tidak tepat. Malahan tafsirannya juga tersasar dari kehendak Allah s.w.t.

SOALAN 3
Antara al-Quran dan hadis, yang mana lebih kuat faktanya?

JAWAPAN:
Sudah semestinya al-Quran lebih kuat faktanya, namun perlu diingat bahawa al-Quran telah dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah s.a.w.

Rasulullah diutus untuk menjelaskan kepada manusia isi kandungan al-Quran. Sekiranya tidak ada hadis, maka perkara di dalam al-Quran yang tidak difahami oleh manusia.

Contohnya, di dalam al-Quran, Allah s.w.t. memerintahkan orang yang beriman menunaikan solat, mendirikan solat hukumnya wajib bagi setiap orang yang mukalaf.

Namun al-Quran tidak menjelaskan bilangan waktu solat melainkan solat subuh dan isyak, selainnya dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah.

Bilangan rakaatnya juga tidak dijelaskan di dalam al-Quran melainkan hadis-hadis baginda yang menjelaskannya.

* Sebarang soalan untuk ruangan Kemusykilan Agama boleh dihantar melalui e-mel ke agama@utusan.com.my atau ke Ruangan Agama, Utusan Malaysia, 46M,

Jalan Lima, Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur.

Faks: 03-9222 4967.

Labels:

posted by Blogger @ 6:30 AM  
1 Comments:
 • At 12:36 AM, Anonymous Islamic Tazkirah said…

  Salam ya muslim..

  Ayat Al-Quran indah, dan bertambah molek dengan lagunya..

  mari sama2 kita pelajarinya..saya ada sediakan ruang untuk belajar bertarannum, senang2 mampirlah ke

  sini..

  >>Klik

  sini
  <<

  wassalam..:)

   
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com