Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Pembohongan Syiah Di Dalam Sejarah Islam
Wednesday, September 14, 2005

Pembohongan Syiah Di Dalam Sejarah Islam

susunan
Hasrizal Abdul Jamil <http://www.hasrizal.com/>
BA (Hons) SHARIA Mu'tah University, Jordan

PENGENALAN

Ulamak ilmu jarh wa ta'dil (penilaian keadilan perawi hadith) telah
bersetuju secara keseluruhannya bahawa fenomena pembohongan di
kalangan syiah adalah lebih menonjol dan ketara berbanding dengan
kelompok-kelompok yang lain. Kitab-kitab ilmu jarh wa ta'dil yang
masyhur seperti kitab-kitab Imam Bukhari, Ibnu 'Adi, Ibnu Mu'ien,
Ad-Daruquthni dan lain-lain penulisan mereka yang berikhtisaskan hal
ehwal sanad periwayatan, secara nyata membuat kesimpulan bahawa,
pembohongan oleh syiah adalah yang paling banyak di kalangan ahli
qiblat. Bahkan muncul pepatah yang berbunyi 'lebih pembohong dari
rafidhi (syiah)' sebagai mengisyaratkan kepada betapa seseorang itu
sangat kuat berdusta.

Sebagai contoh, Abu Muawiyah Ad-Dharir Al-Kufi berkata, aku telah
mendengar Al-A'masy menyebut, "...aku telah menemui orang ramai dan
tidaklah mereka menamakan syiah itu melainkan sebagai para pendusta."
(lihat : Minhaj As-Sunnah oleh Ibnu Taimiyah juzuk 1 ms. 16).
Al-Khatib Al-Baghdadi juga pernah meriwayatkan dengan sanad kepada
Ibnu Al-Mubarak, beliau berkata, "Abu 'Ismah telah bertanya kepada Abu
Hanifah : daripada siapakah kamu memerintahkan aku supaya mendengar
(untuk mengambil dan meriwayatkan hadith)?" Abu Hanifah menjawab,
"Daripada setiap mereka yang adil pada hawa nafsunya melainkan syiah,
kerana sesungguhnya usul aqidah mereka adalah menghukum sesat para
sahabat Muhammad SAW". (lihat : Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah oleh
Al-Khatib Al-Baghdadi ms. 203).

Bahkan Hamad bin Salamah telah berkata, "telah berkata syeikh mereka
(syiah) bahawa: Sesungguhnya jika kami berkumpul, kami akan
memperelokkan satu-satu riwayat dan kemudian kami jadikan ia sebagai
hadith!" (lihat: Minhaj As-Sunnah oleh Ibnu Taimiyah juzuk 1 ms. 16).
Selain itu, Yunus bin Abdul A'la telah berkata, "Asyhab telah berkata:
Imam Malik telah ditanya pendapatnya mengenai syiah rafidhah". Imam
Malik menjawab, "janganlah kamu bercakap dengan mereka dan jangan
meriwayatkan apa-apa dari mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah
pendusta." (lihat: Al-Muntaqa oleh Adz-Dzahabi, ms. 21). Harmalah juga
pernah bekata, "aku mendengar Imam Asy-Syafie berkata: aku tidak
pernah melihat seseorang membuat kesaksian palsu selain daripada syiah
ar-rafidhah". (lihat : Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah oleh Al-Khatib
Al-Baghdadi ms. 202).

Lebih jauh daripada itu, syiah telah menjadikan pendustaan sebagai
syiar mereka lalu diimejkan jenayah itu dengan imej keagamaan dengan
menamakannya sebagai 'Taqiyyah'. Misalnya mereka berkata, "Tiada iman
bagi sesiapa yang tidak bertaqiyyah" Kalam ini mereka nisbahkan kepada
Muhammad Al-Baqir sebagai pengkhianatan dan pencelaan ke atas
Al-Baqir. (lihat: Al-Kafi fil Usul oleh Al-Kulaini, bab At-Taqiyyah
juzuk 2 ms. 19).

ALUL BAYT DAN PEMBOHONGAN SYIAH

Pembohongan syiah bukan sahaja mendapat komentar oleh para ulamak
hadith dan lain-lainnya, bahkan turut diulas oleh Saidina Ali RA dan
para Alul Bayt sendiri. Misalnya, Abu Amr Al-Kasyi menyebut di dalam
kitab Ar-Rijal, "Abu Abdillah (iaitu Jaafar As-Sadiq) telah berkata:
sesungguhnya kami Alul Bayt adalah orang-orang yang benar, tetapi kami
tidak bebas dari terkena pendustaan ke atas kami. Lantas kebenaran
kami telah gugur disebabkan oleh pendustaan mereka ke atas kami di
kalangan manusia. Rasulullah SAW adalah sebenar-benar insan tetapi
Musailamah telah mendustainya, Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib
adalah orang benar selepas Rasulullah SAW dengan kesaksian daripada
Allah tetapi dia telah didustakan oleh Abdullah bin Saba' -Laknatullah
'Alaih-. Manakala Abu Abdillah Al-Husein bin Ali pula telah ditimpa
bencana Al-Mukhtar (Ats-Tsaqafi). ..Manakala Ali bin Al-Husein pula
telah didustakan oleh Abdullah bin Al-Harith Asy-Syami dan Bannan...
begitu juga dengan Al-Mughirah bin Said serta As-Sirriey dan Abu
Al-Khattab..." Lantas beliau menyambung, "... laknat Allah ke atas
mereka semua, dan kami juga tidak terlepas dari didustakan oleh
pendusta. Cukuplah Allah (sebagai pelindung kami) dari bencana
sekalian pendusta, semoga Allah merasakan ke atas mereka kepanasan
besi yang terbakar". (lihat: Ar-Rijal oleh Al-Kasyi ms. 257).

Sesungguhnya golongan syiah telah mencipta banyak hadith dan riwayat
palsu yang bertepatan dengan kehendak hawa nafsu mereka sebagaimana
mereka mencipta hadith palsu di dalam bab kelebihan Ali dan Alul Bayt.
Mereka juga mencipta banyak nas palsu untuk mencela pada sahabat RA
khususnya Abu Bakar RA dan Umar Al-Khattab RA. (lihat contohnya di
dalam Syarh Nahjil Balaghah oleh Ibnu Abi Al-Haddad, juzuk 2 ms.135).
Syiah juga mencipta hadith palsu untuk menghina Muawiyah RA. Satu
contoh mudah adalah hadith yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW
kononnya Baginda berkata, "jika kamu melihat Muawiyah di atas
mimbarku, maka bunuhlah dia" (lihat: Al-Alie' Al-Masnu'ah fi
Al-Ahadith Al-Maudhu'ah oleh As-Sayuti, juzuk 1 ms. 323) Bukan sahaja
di dalam membahaskan tentang Ali RA dan Muawiyah RA, bahkan syiah juga
mencipta banyak pembohongan terhadap para sahabat RA yang lain. Jika
mereka berani untuk mendustakan Nabi SAW maka seudah tentulah
pembohongan ke atas selain Baginda itu jauh lebih mudah bagi mereka.

IBNU TAIMIYAH DAN SYIAH

Penulisan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah adalah di
antara penulisan yang paling baik di dalam proses mendedah dan
menyingkap perancangan dan taktik syiah merosakkan kesucian Islam di
dalam masalah aqidah, hadith, fiqh dan sejarah. Katanya, "...
sesungguhnya ahli ilmu telah bersepakat dengan naqal,, riwayat dan
isnad bahawa syiah itu adalah sedusta-dusta kaum, pembohongan di
kalangan mereka telah begitu lama, dan sebab itulah para imam dan
ulamak Islam mengenali mereka sebagai kelompok yang beridentitikan
'kaki dusta'" (lihat: Minhaj As-Sunnah oleh Ibnu Taimiyah juzuk 1 ms.
16).

Jika dibuat penelitian terhadap riwayat-riwayat yang dipelopori oleh
syiah, kita akan menemui kesimpulan bahawa golongan ini tidak pernah
memperincikan hadith- hadith mereka kepada soal amanah, 'adalah
(keadilan perawi) dan penjagaan serta hafalan. Kitab-kitab muktabar
mereka seperti Al-Kafi dan sebagainya, penuh dengan riwayat-riwayat
yang disanadkan kepada sedusta-dusta perawi. Ini adalah kerana,
pertimbangan kesahihan riwayat mereka hanyalah berpaksikan kepada
sikap taasub, hawa nafsu dan kebencian mereka terhadap kepimpinan dan
ulamak Islam. Jelas sekali mereka tidak menerima riwayat melainkan ia
dibawa oleh perawi yang semazhab dengan mereka, iaitu cukup dengan
kedudukan perawi itu seorang syi'e imami. Tidak menjadi soal sama ada
perawi itu seorang yang teliti atau lalai, benar atau pembohong,
mereka tidak menilai riwayat-riwayat dengan satu kaedah ilmiah
sebagaimana yang kita lihat di kalangan ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Kaedah ini adalah intisari terpeliharanya ajaran Islam bahkan dikagumi
oleh pengkaji- pengkaji barat seperti Margolioth dan lain-lain.
Seringkali apabila ditanya siapakah perawi hadith ini, syiah akan
menjawab, ia diriwayatkan oleh Al-Husein, Al-Baqir atau Musa
Al-Kadzim... maka muktamadlah ia. (lihat: Asy-Syiah fi 'Aqa'idihim wa
Ahkamihim oleh Amir Muhammad Al-Kadzimi Al-Qazwini ms. 6, dinaqalkan
dari Wa Jaa'a Daurul Majus oleh Dr. Abdullah Al-Gharib ms. 121)

Ibnu Taimiyah ketika membantah dakwaan Ibnu al-Muthahhar Al-Hulliy
Ar-Rafidhi yang mendakwa di dalam kitabnya Minhaj Al-Karamah bahawa
perawi-perawi syiah adalah tsiqah, beliau berkata,

".. Kami (ahli sunnah dan hadith) mengkritik perawi-perawi kami dari
kalangan ahli sunnah tanpa membuat sebarang penambahan. Kami mempunyai
tulisan yang banyak sekali untuk menilai sama ada mereka adil atau
dhaif, benar atau lalai, dusta atau keliru. Kami tidak menyokong
mereka secara batil sebagai usul walaupun dengan kesalehan dan
keelokan ibadat mereka. Bahkan kami menggugurkan periwayatan mereka
sebagai hujah sekiranya mereka banyak melakukan kesilapan di dalam
meriwayatkan hadith dan lemah ingatan walaupun mereka itu terdiri
daripada wali-wali Allah. Sedangkan kalian (syiah) menetapkan seorang
perawi itu sebagai tsiqah (berkepercayaan) hanya kerana dia seorang
syiah imami, tanpa mengira dia itu seorang yang pelupa atau kuat
ingatan, berdusta atau bercakap benar. Dengan itu penuhlah di tangan
kalian berita dan khabar lisan kalian yang berdusta atau tidak
diketahui kesahihannya. Sama perihalnya dengan Ahli Kitab Yahudi dan
Kristian dengan pendustaan syiah Ar-Rafidhah sebagai perbandingan..."

"... Kami mengetahui bahawa Khawarij itu lebih jahat daripada kalian,
tetapi walaupun begitu kami tidak menuduh mereka sebagai pendusta. Ini
adalah kerana kami telah pun menguji mereka dan jelasnya mereka itu
bercakap benar. Maka bagi mereka itu apa yang benar dan ke atas
merekalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan.Sedangkan di sisi kalian,
yang benar itu dianggap seperti titik hitam yang keji...! Sedangkan
Ahli Sunnah dan Hadith tidak merestui pembohongan walaupun ia boleh
memberikan keuntungan pada hawa nafsu. Lihat sahaja berapa banyak
riwayat mengenai kelebihan Abu Bakar, Umar, Uthman bahkan Muawiyah
serta yang lain-lainnya di dalam hadith-hadith yang sanadnya
diriwayatkan oleh An-Naqqasy, Al-Qathi'ie, Ats-Tsa'labi, Al-Ahwazi,
Abi Naiem, Al-Khatib, Ibnu Asakir dan lain-lainnya. Akan tetapi ulamak
hadith tidak menerima sekiranya ada keterangan tentang berlakunya
pendustaan di dalamnya bahkan jika pada isnad hadith itu ada sahaja
seorang perawi majhul yang tidak diketahui perihalnya, maka hadith itu
ditangguhkan penerimaannya. Sedangkan kalian (syiah) hanya
mensyaratkan hadith di sisi kalian bahawa ia bertepatan dengan hawa
nafsu biarpun ia umpama daging yang busuk mahupun lemak!" (lihat
Al-Muntaqa oleh Adz-Dzahabi ms. 480)

IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH DAN SYIAH

Ketika mengulas tentang syiah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan,
"Manakala Ali bin Abi Thalib, hukum hakam dan fatwanya begitu tersebar
sekali. Akan tetapi, semoga Allah membinasakan syiah, mereka telah
merosakkan banyak daripada ilmunya (Ali bin Abi Thalib) dengan
melakukan pendustaan ke atas beliau. Oleh yang demikianlah, anda
dapati kebanyakan ashabul hadith dan ahlus sahih tidak berpegang
kepada hadith dan fatwa Ali bin Abi Thalib melainkan jika ia datang
melalui periwayatan Ahli Baytnya dan pengikut Abdullah bin Mas'ud."
(lihat : 'A'lam Al-Muwaqqi'ien oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juzuk 1
ms. 21)

Jelaslah kelihatan di dalam pengamatan kita, bahawa kebanyakan riwayat
yang wujud mencela khilafah Amirul Mu'minin Uthman bin Affan RA.
adalah daripada golongan syiah. Mereka tidak meriwayatkan
berita-berita tentang peristiwa berkenaan daripada perawi yang
menyaksikan kejadiannya, bahkan hanya mendengar daripada yang
mendengar, berdusta dari yang berdusta. Dalam banyak keadaan juga,
seorang perawi banyak meriwayatkan kejadian yang berlaku berpuluh
tahun sebelum itu.

Berikut adalah pendapat para ulamak jarh wa ta'dil berhubung dengan
beberapa orang perawi syiah terkemuka. Mereka adalah di antara pemilik
riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab sejarah yang utama seperi
kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh Imam At-Thabari. Merekalah juga
tokoh ahli akhbar (akhbariyyin) yang paling banyak menyumbang riwayat
berhubung dengan fitnah yang berlaku di zaman Saidina Uthman dan Ali
RA. Riwayat-riwayat berkenaan memperlihatkan pengolahan kisah dengan
gambaran khusus untuk mereka menyebarkan propaganda syiah di awal-awal
terasasnya sejarah Islam, selepas mereka menipu ramai manusia atas
nama agama dan kecintaan kepada Alul Bayt!

Kita kemukakan tiga contoh perawi syiah yang merupakan antara perawi
yang wujud di dalam periwayatan Tarikh At-Thabari. Penjelasan ini
bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana mudarat yang telah syiah
lakukan terhadap sejarah Islam. Mereka yang mahu melanjutkan
pengetahun berhubung dengan perawi-perawi syiah, kitab-kitab ilmu jarh
wa-ta'dil mempunyai banyak catatan berhubung dengan mereka. Bahkan
terdapat juga buku yang mengumpulkan maklumat berhubung dengan perawi
syiah secara khusus. Misalnya kitab Rijal Asy-Syiah fil Mizan oleh
Abdul Rahman Abdullah Az-Zar'ie, cetakan Darul Arqam, Kuwait.

Abu Mikhnaf Lut bin Yahya

Abu Hatim berkata mengenainya : matruk (ditinggalkan -yakni tidak
diambil periwayatannya). Ad-Darulquthni pula mengatakan bahawa beliau
dhaif (lemah). Ibnu Mu'ien berkata: dia itu tidak dipercayai dan tidak
mempunyai sebarang nilai.. Ibnu 'Adie mengatakan bahawa beliau ini
syiah pekat yang menjadi tuan punya kisah-kisah (akhbar) kaum itu.
Adz-Dzahabi mengatakan bahawa beliau seorang ikhbari (ahli akhbar)
yang cuai dengan periwayatannya serta tidak dipercayai.

Hisham bin Muhammad bin As-Saib Al-Kalbi

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Sesungguhnya beliau adalah pemilik
hikayat-hikayat malam (samar) dan perihal nasab. Padaku tidaklah ada
seorang pun yang mengambil hadith daripadanya. Ad-Darulquthni pula
memberi komentar bahawa Al-Kalbi ini matruk. Ibnu Asakir mengatakan
bahawa beliau ini syiah rafidhie yang tidak boleh dipercayai.
Al-'Uqaili mengatakan bahawa padanya ada kelemahan (dari segi jarh wa
ta'dil). Ibnu Al-Jarud dan Ibnu As-Sakan menyenaraikan Al-Kalbi di
dalam kitab Ad-Dhu'afa (perawi-perawi yang dhaif) mereka. Al-Kalbi
juga dicela oleh Al-Asma'ani. Ibnu Hibban juga mengatakan bahawa
beliau meriwayatkan daripada bapanya yang mana mereka berdua terkenal
dengan kisah-kisah karut dan akhbar yang tidak diketahui asal-usulnya.
Juga sangat melampau di dalam berpegang dengan mazhab syiahnya.. Ibnu
Mu'ien berkata: beliau itu seorang yang tidak dipercayai, pendusta dan
sering tercicir di dalam periwayatannya. Ibnu 'Adie berkata: Hisham
Al-Kalbi itu lebih terkenal dengan hikayat-hikayat malam (samar) dan
setahu aku tidaklah ia mempunyai sebarang musnad bahkan bapanya juga
adalah al-kazzab (sangat pendusta). Adz-Dzahabi pula memberi komen:
Hisham itu tidak boleh dipercayai.

Jabir bin Yazid Al-Ju'fie

Ibnu Mu'ien berkata : Jabir itu seorang yang sangat pendusta,
hadithnya tidak ditulis dan tiada kemuliaan baginya. Zaidah bin
Qudamah Ats-Tsaqafi Al-Kufi berkata : sesungguhnya Al-Ju'fie itu demi
Allah seorang seorang yang sangat pendusta dan beriman dengan akidah
Ar-Raj'ah. Abu Hanifah pula menyebut : Di kalangan orang yang pernah
aku temui, tiadalah yang lebih pendusta dari Jabir Al-Ju'fie. Tidaklah
aku berikan dia satu-satu pendapatku melainkan ia akan mendatangiku
dengan sesuatu yang telah ia lakukan kepada pendapatku. An-Nasa'ie
berkata : matruk. Abu Daud pula berkata : Tiadalah sebarang kekuatan
pada hadithnya (Al-Ju'fie) di sisiku. Asy-Syafie berkata : Aku
mendengar Sufian bin Uyainah berkata: Aku mendengar kalam Jabir
Al-Ju'fie lantas aku segera menyembunyikan diri kerana bimbang kami
akan ditimpa oleh bumbung! Yahya bin Ya'la pula menyebut : Aku
mendengar Zaidah Ats-Tsaqafi Al-Kufi berkata : Jabir A-Ju'fie itu
seorang syiah Ar-Rafidhie yang mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW. Ibnu
Hibban pula memberikan komentarnya : Beliau (Al-Ju'fie) itu adalah
saba'ie pengikut Abdullah bin Saba'. Beliau mempercayai bahawa Ali itu
akan kembali ke dunia. Al-Jourjanie berkata : Beliau itu sangat
pendusta.

Kesimpulan

Ketiga-tiga perawi tadi adalah pemegang kepada riwayat-riwayat utama
berhubung dengan peristiwa fitnah di zaman Saidina Uthman RA yang
terdapat di dalam kitab Tarikh Al-Umam War-Rusul oleh Imam At-Thabari.
Merekalah yang bertanggungjawab terhadap riwayat-riwayat dusta yang
memburuk-burukkan para sahabat Rasulullah SAW seperti Uthman bin Affan
RA., Aishah RA. dan Muawiyah bin Abi Sufian RA. Kefahaman umat Islam
terhadap beberapa peristiwa getir di zaman itu seperti Perang Jamal
dan Siffin, Majlis Tahkim, pembunuhan Husein RA dan sebagainya, juga
dicemari dengan riwayat-riwayat para pembohong seperti perawi yang
telah kita sebutkan di atas. Oleh yang demikian, amat penting bagi
kita untuk membuat penilaian semula terhadap Sejarah Islam yang kita
fahami selama ini. Mana-mana riwayat yang didapati bercanggah dengan
kedudukan para Sahabat RA dan Baginda SAW sendiri, hendaklah dikaji
semula dan dinilai berdasarkan kedudukan perawi yang meriwayatkannya.

Ini adalah anjuran Imam At-Thabari sendiri sebagaimana yang beliau
nyatakan di dalam muqaddimah kitabnya Tarikh Al-Umam wal Muluk (Tarikh
At-Thabari) yang masyhur itu; bahawa kesahihan riwayat-riwayat yang
dikemukakannya hendaklah ditentukan dengan menilai sanad yang beliau
sertakan pada hampir setiap riwayat. Janganlah nanti kerana menganggap
kitab Tarikh At-Thabari itu muktabar, maka kita mengabaikan kaedah
yang disyaratkan kepada mereka yang ingin mengambil manfaat daripada
penulisannya itu. Sesungguhnya semua ini berhajatkan kepada disiplin
ilmu yang tinggi, maka janganlah nanti ada pula yang mencabuli
kebenaran yang menjadi hak Allah tanpa ilmu pengetahuan yang nyata.
Allah SWT berfirman:

"Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang
berhubung dengan Allah SWT, tidak berdasarkan sebarang pengetahuan,
dan ia menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan."
(Al-Hajj 22 : 3)

FirmanNya lagi:

"Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang
berhubung dengan Allah SWT dengan tidak berdasarkan sebarang
pengetahuan, dan tidak berdasarkan sebarang keterangan atau Kitab
ALlah yang menerangi kebenaran. Ia membantah sambil memalingkan
sebelah badannya dengan sombong angkuh sehingga menghalang dirinya dan
orang lain dari jalan agama Allah; ia akan beroleh kehinaan di dunia
dan Kami akan merasakannya azab membakar pada hari kiamat kelak"
(Al-Hajj 22 : 8-9)

_____

Artikel ini diterjemah dan disunting berdasarkan tesis PhD Dr.
Muhammad Amahzun bertajuk "Tahqiq Mawaqif As-Sahabah fil Fitnah min
Riwayat Al-Imam At-Thabari wal Muhaddithin" yang diterbitkan dalam
bentuk buku oleh Dar At-Thayyibah lin Nasyr wat Tauzi', Riyadh.
--
"Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah Tuhan
Seluruh Alam"

Pak Ngah
http://pakngah70.blogspot.com/

posted by Blogger @ 6:34 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com