Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

RAJA BADARIYAH
Saturday, July 01, 2006
Ulama' Nusantara

Cendekiawan Istana Riau

Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

RAJA Badariyah binti Raja Muhammad Tahir bin Tengku Abdullah, Yang Dipertuan Muda Riau ke IX adalah seorang pengarang, yang menulis karya berjudul Adab al-Fatah, tahun selesai penulisannya tidak dinyatakan. Cetakan pertama Mathba'ah Al-Ahmadiah, Singapura 1344 H/1925 M. Raja Badariyah adalah adik dan murid Raja Muhammad Sa'id bin Raja Muhammad Tahir. Beliau berkahwin dengan saudara sepupunya, Raja Ali/Tengku Selat. Daripada perkahwinan itu beliau dikurniakan anak, Raja Fatimah. Keturunannya ramai di Singapura dan Malaysia. Mengenai Raja Ali/Tengku Selat dapat dirujuk dalam Ruangan Agama, Utusan Malaysia, terbitan Isnin, 29 November 2004, Seksyen 3 halaman 9. Mengenai orang tuanya, Raja Muhammad Tahir dapat dirujuk dalam Ruangan Agama, Utusan Malaysia, terbitan Isnin, 25 Oktober 2004, Seksyen 3, halaman 10.

Sumber asli

Raja Badariyah adalah seorang 'alimah, termasuk tokoh perempuan Riau-Lingga yang penting. Ketika beliau akan meninggal dunia, Raja 'Umar bin Raja Hasan, saudara sepupunya dari sebelah ibunya, mencatat dengan lengkap riwayatnya, yang dimuatnya dalam satu jurnal. Kemudian jurnal tersebut disalin oleh Raja Ali/Tengku Selat. Di bawah ini saya transliterasikan daripada salinan Raja Ali/Tengku Selat itu, sebagai berikut:

"Disalin daripada jurnal almarhum Raja Umar, dengan khatnya sendiri. Pada 10 Rabiulawal, malam Ahad 71/2 (7.30, pen:) 1347 (Hijrah) bersamaan 26 Ogos 1928 (Masihi), datang Husein bin Raja Abdullah disuruh Tengku Ali memberi khabar kepada hamba menyatakan Raja Badariyah uzur benar. "Jika hendak berjumpa segeralah datang !". Padahal alhaqir di dalam sakit dada dan belikat, belum dapat bangun.

Maka telah dijawab, "Baiklah!". Sejurus hamba pun berkhabar kepada ahli hamba Raja Khazanah, "Baik kita naik ke darat bawa sekali anak-anak, dan tidur di sana sekali kerana Encik Badariyah itu berat sakitnya." Jawabnya, "Baiklah!" Terus mencari motokar. Pukul 8 datang lagi Husein berkhabar bertambah uzur Raja Badariyah. Maka hamba pun turun ke motokar serta anak-anak isteri. Kami ke rumah besar Batu Lima . Hamba lihat Raja Badariyah terlantar sakit di sebelah luar majlis rumah itu dihadapi oleh suaminya Tengku Ali, dan bondanya, Raja Maimunah, dan bonda saudaranya, Raja Putri, dan kerabat-kerabat lelaki dan perempuan, dan isi rumah hadir semuanya. Iaitu hal keadaan ingat dan kenal akan hamba datang dan yang datang kemudian daripada hamba daripada kerabat dan lain-lainnya, dan di dalam berkata memberi nasihat kepada sekalian yang hadir. "Kalau ia mati janganlah ia ditangiskan kerana semua yang bernafas merasai mati."

Hutang

Dan mana-mana hutangnya terutama hutang beras disuruhnya Tengku Ali membayarnya. Dan berulang-ulang meminta ampunkan segala dosanya kepada suaminya, Tengku Ali dan ibunya, Raja Maimunah, dan ibu saudaranya, Raja Putri dan Raja Umar, Raja Andi, Raja Manshur dan kepada sekalian yang hadir. Maka semuanya mengaku memaafkan. Dan hamba berkhabar kepadanya, "Ingat-ingatlah, kita di dalam sihat dilebihkan takut daripada harap. Tetapi di dalam sakit lebihkan harap kepada Allah dan taubat daripada sekalian dosa." Jawabnya, "Patik turutlah dan harap tempat patik di dalam jannah. Doakan patik!"

Dan dibacakan Yasin oleh suaminya, Tengku Ali dengan hafaz, maka diikutinya. Dan mana tersalah baca oleh Tengku Ali diperbetulkannya hingga akhirnya. Kemudian berulang-ulang mengucap ia berpuluh-puluh kali "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" dengan maknanya. Dan bertanya pula, "Betul(kah) tidak?"

Apabila sudah dijawab betulnya, berulanglah ia mengucap pula. Kemudian meminta ampunkan segala dosanya dan beberapa kali pula. Ingat sangat ia akan kerabat-kerabat hampir, jauh. Dipintanya Tengku Ali memeliharakan baginya yang telah lalu jua, jangan berubah-ubah apa lagi ibunya dan ibu saudaranya, Raja Putri, dan isi rumah semuanya. Jawab Tengku Ali, "Insya-Allah Taala, mana-mana sekuasanya. Dan tolonglah awak doakan, mohonkan kepada Allah Taala akan keselamatan sekalian kerabat-kerabat kita semuanya!"

Maka ia pun mengangkatkan kedua-dua belah tangannya dengan membaca doa yang panjang dengan bahasa Arab memohonkan keselamatan dirinya dan segala kerabatnya semuanya. Kemudian ia memberi selamat tinggal kepada yang hadir, istimewa kepada Tengku Ali, Raja Andi, Raja Umar, ketiga-tiganya diakui sahabat padanya. Dan mengingatkan, "Masa kita semua di dalam senang, sentosa semuanya di Riau, kemudian ditakdirkan (oleh) Allah Taala keluar kita semua ke Singapura ini di dalam faqir dan dagang. Sekarang alhamdulillah dengan sebab sabar kita, dapat kita semua keluasan."

Demikianlah, semalam-malaman ia tidur-tidur sebentar-sebentar kemudian mengucap pula dan bercakap pula, "Janganlah susah-susah!" Nampak-nampaknya sahaja dia sakit, tetapi tidak ada sakit apa-apa hanyalah pada pandangan ramai sahaja. Kemudian tidur sebentar, bangun mengucap dan bercakap-cakap dan berpesan dengan suaminya, (bahawa) apabila ia telah mati bila cukup setahun-setahun hendaklah ingat akan dia dan mintakan ampun sekalian dosanya. Dan jangan memberat-beratkan diri menjamu orang ramai atau memanggil orang-orang ramai bertahlil. "Memadailah dengan abang Ali sahaja."

Kemudian mengucap dia dengan berulang-ulang. Akhirnya sehingga pukul 4.30, terlena ia dengan tersenyum, maka diajar oleh Tengku Ali dengan talkin. Maka diturutnya dengan fashahatnya tiada telor-telor, (ialah) "La ilaha illallah" sambil ia memalingkan badannya dan mukanya ke sebelah kiblat dengan meletakkan tangannya ke atas paha Tengku Ali. Maka inilah akhir ucapannya tiada ia berkata-kata lagi. Lebih kurang lima minit kemudian, tersenyum mukanya, melayanglah rohnya mengadap hadrat Tuhan Yang Maha Tinggi dengan nyatanya 'husnul khatimah'nya, insya-Allah Taala."

Raja 'Ali/Tengku Selat menutup catatannya dengan katanya, "Dan pada 27 Rabiulawal 1347 berbetulan 12 September 1928 siang Arba' (Rabu, pen:) pukul 121/4 waktu itulah berlaku kudrat Allah Taala atas Raja 'Umar bin al-Marhum Raja Hasan Riau kembali ke rahmatullah Taala. Dikuburkan berhampiran dengan kubur Marhumah Raja Badariyah, Perkuburan Qasim Keling, Batu Enam Sigelap."

Petikan pemikiran

Raja Badariyah termasuk pemikir dalam usaha menerbitkan penulisan-penulisan Kerabat Diraja Riau-Lingga, sewaktu mula-mula diasaskan Mathba'ah al-Usrah dan Mathba'ah Al-Ahmadiah yang kedua-duanya di Singapura. Raja Badariyah bersama-sama Raja Ali/Tengku Selat (suaminya) dan Raja 'Umar bin Raja Hasan (saudara sepupu kedua-duanya) dengan mengambil tempat berfikir dan bekerja keras di nombor 50 Minto Road, Singapura, iaitulah Mathba'ah Al-Ahmadiah.

Pada mukadimah Adab al-Fatah mengawali tulisannya, "Manakala telah menterjemahkan oleh guruku dan saudaraku, yang aku kasihi akan kitab Adab al-Fata, dan dithaba' akan dia akan thaba' yang pertama di dalam Mathba'ah Al-Ahmadiah, 50 Minto Road, Singapura, maka tergeraklah pula khatirku pada menterjemah Adab al-Fatah dan menthaba' akan dia di dalam mathba'ah yang tersebut jua." Yang dimaksudkan dengan perkataannya "guruku dan saudaraku" ialah Raja Muhammad Sa'id. Dari sini dapat diketahui pendidikannya bahawa Raja Badariyah mendapat pendidikan sama dengan golongan para putera dan puteri Diraja Riau-Lingga lainnya. Diriwayatkan bahawa Raja Badariyah juga mendapat pendidikan langsung daripada ayahnya Raja Muhammad Tahir bin al-Marhum Mursyid yang terkenal itu.

Kalimat Raja Badariyah dalam Adab al-Fatah sebahagian bertujuan ke arah pendidikan akhlak, pada mukadimah beliau tulis ".Kehendakku menterjemahkan kitab ini kerana anak-anak bangsaku yang dikasihi, dan tanah airku yang disayangi, istimewa pula memelihara, dan mengajar, dan melatih, dan membiasakan kanak-kanak pada semula jadinya dengan perangai yang elok dan tingkah laku yang baik. Itu adalah wajib dipersungguhkan lebih daripada mengajar ilmu pengetahuan. "

Memperhatikan perkembangan zaman kita sekarang, bahawa sangat ramai orang berilmu pengetahuan, tetapi tidak sedikit ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat pada dirinya dan masyarakat disebabkan akhlaknya bejat atau tidak senonoh. Jalan pemikiran Raja Badariyah mengenai yang tersebut patut diambil iktibar, oleh itu salinan kalimat beliau selanjutnya perlu diperkenalkan.

Kata beliau, "Maka ilmu pengetahuan dengan tiada beserta perangai kepujian itu tiadalah boleh diharap mendapat kejayaan di dalam tubuh perhimpunan manusia ini kerana selalu kedapatan orang yang berilmu yang tiada baginya adab dan perangai yang baik. Terkadang dengan ilmu yang semata-mata itulah yang menolong ia berbuat kejahatan."

Pandangan

Selanjutnya Raja Badariyah mengemukakan pandangan untuk saudara-saudara, dan secara umum ditujukan kepada putera dan puteri bangsa Melayu, katanya, "Wahai segala saudara-saudaraku dan segala anak bangsaku, belajarlah kamu dengan bersungguh-sungguh, supaya tertanamlah perangai yang baik itu di dalam hati kita. Maka pengajaran perangai itu atasnyalah peredaran ketuahan dan manfaat yang sebenar."

Ketepatan pandangan Raja Badariyah yang beliau tulis tahun 1344 H/1925 M, dapat kita saksikan pada masa kini (1426 H/ 2005 M), yang mana pada zaman kita orang berlumba-lumba dengan pelbagai kepandaian dan diakui banyak keberhasilannya. Walau bagaimanapun ramai orang yang sedar akan kegagalan memperbaiki akhlak generasi muda yang terlibat dalam banyak hal yang merosakkan diri sendiri dan masyarakat, apatah lagi ditinjau dari sudut hukum syarak boleh dikatakan mengalami kegagalan.

Persoalan kecanduan atau ketagihan dadah, pergaulan remaja lelaki dan perempuan secara bebas tanpa batas termasuk yang masih sukar dibendung. Apa yang disebut di atas adalah sebagai cemeti untuk kita belajar, berfikir dan melaksanakan ajaran agama Islam yang sangat menekankan supaya pelajaran akhlak atau berperangai elok didahulukan sejak kanak-kanak masih kecil lagi. Kita belum terlambat, oleh itu marilah berjuang ke arah berperangai yang baik demi menyelamatkan Islam yang dianut, bangsa dan negara yang dicintai.
posted by Blogger @ 12:30 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com