Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Muzik Islam perlu disokong
Tuesday, August 15, 2006
Utusan Malaysia, 15 ogos 2006

Oleh ZUNAIDAH ZAINON


Mohamad Kamil Ab. Majid.


MUZIK mampu menghiburkan hati yang duka, merawat jiwa yang lara dan menjadi pengubat kecewa. Begitulah besarnya implikasi muzik dalam mempengaruhi pembentukan emosi seseorang. Namun, kala menghayati muzik, kita sering terkandas dan terleka dek alunan irama dan lagu yang membuai perasaan.

Hiburan adalah elemen yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. Misalnya, lagu-lagu berunsur motivasi yang membawa kepada kebaikan mampu memberikan signifikan yang cukup besar untuk pembangunan diri yang positif. Dalam hal ini, ditegaskan bahawa tidak semestinya nasyid boleh disifatkan sebagai muzik yang bersifat Islamik.

Selagi muzik yang dibawa dalam apa jua versi dan rentak yang tidak bertentangan dengan syariat serta memenuhi kriteria sebagai lagu yang mendorong kepada kebaikan, maka Islam membenarkan. Umat Islam pada asasnya tidak dihalang menikmati muzik malah untuk menceburkan diri secara serius dalam arena muzik.

Sememangnya terdapat beberapa genre muzik yang diharamkan dalam Islam. Namun, apabila wujud pemikiran yang ekstrem dan tidak boleh menerima semua bentuk seni muzik moden, ia akan menyebabkan kegagalan pemulihan nilai-nilai murni terhadap seni muzik.

Pensyarah Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Madya Mohamad Kamil Ab. Majid membentangkan kertas kerja ‘Islamisasi Seni Muzik Sebagai Hiburan Alternatif: Satu Analisis Dari Perspektif Pendekatan Dakwah’ memberi pendekatan berbeza dalam konteks seni muzik.

Islamisasi, menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, ialah pembebasan manusia daripada tradisi tahyul, mitos, animis, kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu (pembebasan) akal dan bahasa daripada pengaruh sekularisme. Pengaruh sekular yang semakin menular menyebabkan seni muzik yang dinikmati bukan bertujuan mencari ketenangan atau pengabdian kepada Allah s.w.t. tetapi menjadi hiburan yang melalaikan dan mendorong kebebasan daripada kongkongan agama. Akhirnya seni muzik beginilah yang membawa kepada maksiat dan hilang matlamat asalnya.

Mohamad Kamil berkata, islamisasi seni muzik mengambil kira kaedah-kaedah fiqh. Antaranya kaedah al-Asl fi al-Ashya’ al-Ibahah hatta Yadull al-Dalil ‘ala al-Tahrim (hukum sesuatu itu adalah harus sehingga terdapat dalil yang jelas mengharamkannya) atau al-Asl fi al-Ashya’ wa al-A’yan al-Ibahah illa in Dall lil al-Khatar Dalil Faya’mal Bih dan Dar’ al-Mafsadah Awla ‘ala Jaib al-Masalih (menolak kemudaratan lebih baik daripada mengambil manfaat).

Kaedah fiqh al-Awlawiyyat pula ialah Taghyir al-Anfus Qabl Taghyir al-Anzamah (mengubah individu lebih utama daripada mengubah institusi atau organisasi) dan Awlawiyyat al-Ma’rakah al-Fikriyyah (keutamaan kepada melawan pemikiran).

“Dengan berpandukan kepada kaedah fiqh di atas, umat Islam mempunyai ruang yang cukup jelas untuk memahami seni muzik moden dengan mendalam.

“Muzik boleh dinikmati sekiranya ia berlangsung dalam suasana yang baik. Yang menjadi masalahnya, apabila kalangan orang dakwah tidak cuba mendekatkan diri dengan muzik dan mereka hanya menyatakan ia haram.

“Kalangan para budayawan pula berpendapat unsur-unsur Islam amat penting dalam seni muzik,” katanya semasa membentangkan kertas kerja pada Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) baru-baru ini.

Agenda islamisasi seni muzik tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa sokongan daripada penggiat seni. Mereka mempunyai kepakaran dalam bidang muzik dan lebih memahami kehendak yang bersesuaian dengan Islam. Senario ini akan berlaku sekiranya penggiat seni memiliki kesedaran mengenai keperluan islamisasi dan penguasaan ilmu yang tinggi.

Dalam konteks Islam, muzik boleh dibahagikan kepada tiga tahap pemikiran mengikut tiga golongan manusia iaitu Awam, Khawas dan Khawas al-Khawas (golongan atasan iaitu intelek, ulama, para awliya dan nabi-nabi).

Golongan Awam yang berada di tahap paling bawah hanya menghasilkan muzik untuk berhibur. Khawas pula ialah golongan pertengahan yang mengikut aliran muzik semasa. Golongan Khawas al-Khawas yang melihat muzik sebagai sumber ketenangan mempunyai mesej berguna kepada masyarakat. Bagaimanapun, golongan ini amat kurang menghasilkan karya mereka sebaliknya dikuasai oleh golongan Awam.

“Perlu difahami bahawa seni muzik boleh menjadi medan dakwah paling relevan hingga ke hari ini. Dakwah menjadi lebih lancar dan segar-bugar dengan adanya unsur-unsur seni muzik yang menyegarkan.

“Kita tidak boleh menolak kadang-

kadang khalayak terutama remaja mudah bosan dengan khutbah dan ceramah,” ujar Mohamad Kamil.

Pendekatan dakwah melalui islamisasi seni muzik terbahagi kepada dua sandaran utama. Melalui pengiktirafan budaya masyarakat, Islam menerima sebahagian daripada budaya kaum lain yang tidak bercanggah dengan agama yang boleh dianggap sebagai suatu proses islamisasi.

Rentetan daripada asas inilah, Rasulullah s.a.w. membawa pendekatan dakwahnya melalui pengiktirafan sebahagian daripada budaya masyarakat khususnya seni muzik untuk menarik minat orang ramai memeluk Islam.

Nyanyian syaitan

Sikap toleransi ini diterangkan dalam hadis yang bermaksud: “Diriwayatkan daripada Aishah r.a katanya, Aku telah diziarahi oleh Abu Bakar r.a. di rumahku. Ketika itu di sampingku ada dua orang jariah iaitu gadis daripada golongan Ansar sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada Hari Bu’ath iaitu hari tercetusnya peperangan antara golongan Aus dan Khazraj. Aishah berkata: Sebenarnya mereka berdua bukanlah penyanyi. Abu Bakar r.a. berkata: Patutkah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah s.a.w. dan pada hari raya pula? Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, “Wahai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kami.”

Sikap keterbukaan Rasulullah s.a.w. terserlah setelah baginda membenarkan dua gadis golongan Ansar menyanyi walaupun mendapat sedikit teguran daripada Abu Bakar pada peringkat awalnya. Ini menjadi bukti bahawa Islam mengiktiraf seni muzik kaum lain selagi ia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Pengiktirafan tersebut menunjukkan Rasulullah s.a.w. mengislamisasikan seni muzik kaum Ansar.

Budaya sesebuah bangsa mempunyai potensi dan kekuatan tersendiri untuk dijadikan sebagai media dakwah. Sekiranya budaya mereka dipinggirkan, maka minat untuk memahami ajaran Islam akan bertukar kepada kebencian. Antara contoh paling relevan ialah tindakan Wali Songo di Indonesia yang telah mengislamkan seluruh Jawa dengan strategi pemanfaatan jalur seni dan budaya. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa amat menggemari seni pertunjukan wayang kulit, seni suara dan seni ukir.

Menariknya, mereka tidak menekankan aspek hukum taklifi sebaliknya menerapkan unsur-unsur tauhid dan nilai-nilai keislaman dalam batas kemampuan masyarakat setempat. Maulana Malik Ibrahim dikatakan tidak mencemuh segala kepercayaan dan pegangan lama penduduk tempatan. Sunan Kalijaga pula memasukkan cerita-cerita Islam melalui wayang kulit bagi menggantikan hikayat Hindu yang diwarisi daripada nenek moyang.

Terdapat lagu-lagu yang dicipta oleh Kalijaga, Bunang, Kudus, Muria dan Drajat. Melalui seni suara yang diucapkan, mereka secara halus mengajak orang Hindu-Buddha kepada Islam.

Seperti mana yang berlaku di negara ini, terdapat usaha pihak tertentu yang lebih cenderung menampilkan konsep baru seni muzik walaupun secara dasarnya tidak dinamakan islamisasi seni muzik. Antaranya Konsert Sinar Maulidur Rasul pada 7 April lalu. Usaha sebegini perlu diperhebatkan bagi memperkayakan hiburan bercorak alternatif dan seni muzik Islam tidak terhad kepada nasyid sahaja.

“Proses islamisasi seni muzik memerlukan penglibatan daripada semua pihak terutamanya golongan penggiat seni. Kita ingin melahirkan seorang artis yang kukuh nilai-nilai keislamannya. Walaupun sesetengah pihak menyatakan program realiti tidak mendatangkan manfaat tetapi sekiranya ia dijalankan dalam acuan Islam, maka hasrat untuk mengislamisasikan seni muzik akan berjaya,” tegas beliau.

posted by Blogger @ 7:11 AM  
1 Comments:
 • At 10:57 PM, Anonymous MASAHAR said…

  salam,saya juga sependapat dengan anda. terima kasih kerana menulis artikel muzik berbentuk islam kerana ia dapat menyedarkan masyarakat yang hampir lupe dengan kewujudannya.

   
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com