Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Ali lahir dalam Kaabah, tidak sujud kepada berhala
Thursday, August 17, 2006
Berita Harian, 17 ogos 2006

Al Imam Ali Karramallahu Wajhahu.


DIA adalah khalifah pertama daripada keluarga Hasyim. Ayah ibunya berasal daripada keturunan bani Hasyim. Oleh itu, dalam dirinya tertumpu sifat inti keluarga Hasyim yang dikenal sebagai keluarga mulia, iaitu sifat kebangsawanan, kekuatan, keberanian, kecerdasan dan kepahlawanan.

Bapanya adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf dan ibunya, Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Ibunya memberikan nama kepadanya Heydrah mirip dengan erti nama bapanya Asad, bererti ‘singa’. Tapi bapanya memberinya nama Ali.


Kelahiran

Ali dilahirkan dalam Kaabah dan Allah, memuliakan wajahnya (karramallahu wajhahu) untuk tidak bersujud kepada berhala yang ada di Kaabah dan sekitarnya. Kehadirannya seolah-olah menandakan zaman baru bagi Kaabah dan penyembahan Allah di sana.

Prof Abbas Mahmud Al’aqqad menyatakan: “Ali hampir dilahirkan sebagai Muslim. Bahkan dapat dikatakan dia dilahirkan Muslim bila dipandang dari segi akidah dan kejiwaan. Ketika membuka mata kesedaran pada pertama kalinya, dia melihat Islam dan tidak mengenali sedikitpun penyembahan berhala.

“Dia diasuh dan dididik di rumah yang menjadi pusat dakwah Islamiah. Sebelum mengerti ibadat ibu bapanya sendiri, terlebih dulu sudah mengenal ibadah daripada solat Nabi dan isterinya, Khadijah.

Ali adalah misan (sepupu) dan anak asuh yang dibesarkan di rumah Rasulullah. Dia benar-benar menikmati cinta, kasih sayang dan bijak. Antara Ali dengan Rasulullah terjalin kekeluargaan ganda dan cinta kasih yang amat kukuh melebihi cinta yang diikat tali kekeluargaan. Ali masuk Islam ketika berusia 10 tahun kerana pada usia itulah diumumkannya dakwah Islamiah.

Kepahlawanan pada usia muda

Dalam sejarah, umat kita banyak mencontohi tokoh pahlawan yang lahir pada usia muda. Antaranya adalah Ali bin Abi Thalib.

Diriwayatkan bahawa penyebab keislamannya ialah ketika dia melihat Rasulullah SAW bersama Khadijah solat secara sembunyi-sembunyi. Ali bertanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan Khadijah. Lalu Nabi SAW menjawab:

“Ini adalah agama Allah yang di pilih sendiri dan mengutus rasul-Nya. Aku mengajak kamu kepada (penyembahan) Allah yang Satu, Esa, Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya dan beribadat kepada-Nya dan mengkuturi Allaata dan Aluzza.”

Ali menjawab, ini perihal yang belum pernah aku dengar. Oleh kerana itu aku tidak akan memutuskan sesuatu sebelum membicarakannya dengan Aba Thalib (ayahnya).

Mendengar jawapan Ali, Nabi SAW termangu-mangu. Dia tidak ingin persoalan itu tersebar, maka dia berkata kepada Ali, “Kalau kamu tidak mahu masuk Islam, perihal ini harus kamu rahsiakan.”

Semalaman Ali tidak dapat tidur. Dia berfikir dan berfikir ajakan Nabi SAW. Ternyata Allah memberi hidayah kepadanya, keesokan harinya dia menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya.

Dakwah sampai kepada Abu Thalib

Ali, seorang anak remaja, kini sering pergi bersama Rasulullah ke lembah Kota Makkah untuk melakukan solat dan beribadah.

Pada suatu hari Abu Thalib melihat perbuatan anak dan anak saudaranya di suatu tempat di Nakhlah. Abu Thalib hairan dan bertanya kepada Nabi SAW, “Hai, anak saudaraku, agama apa yang sedang kamu kerjakan ini?”

Nabi SAW menjawab, “Ini agama Allah, agama malaikat dan rasul-Nya, dan agama Ibrahim. Allah mengutusku kepada seluruh hamba-Nya dan engkaulah yang paling utama menerima nasihat dan dakwahku kepada petunjuk Allah. Engkaulah yang paling utama menyambut seruan Allah dan engkau pula yang membela ku untuk memperjuangkannya.”

Abu Thalib menjawab. “Aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyang dan tradisi mereka.” Namun penolakan Abu Thalib tidak menghalangi Ali untuk meneruskan perjalanan keimanannya bersama Nabi SAW, sebab Ali sudah yakin benar Nabi SAW adalah penyeru kepada yang hak, keadilan, kehormatan serta kepada martabat manusia.

Pada suatu pagi, Rasulullah berseru dan mengumpulkan orang di Kaabah dan berkata kepada mereka, “Seorang pemimpin (penunjuk jalan) tidak akan mendustai keluarganya. Demi Allah, kalau aku mendustai semua orang. Aku tidak akan mendustai kalian dan kalau aku menipu semua orang tidak akan menipu kalian, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, khususnya dan kepada segenap manusia,”

“Demi Allah, kalian akan mati seperti kalian tidur dan kalian akan dibangkitkan kembali seperti kalian bangun tidur. Kalian akan dihisab mengenai apa yang kalian lakukan.

Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kelak kalian mendapat syurga selama-lamanya atau sebaliknya (neraka). Demi Allah aku tidak mengetahui orang sebelum aku membawa sesuatu lebih utama dari yang aku bawa untuk kalian. Aku membawa untuk kalian kebaikan dunia dan akhirat.

Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya: “Selamatkan diri kalian daripada seksa neraka. Sesungguhnya aku tidak boleh menolong kalian daripada seksa Allah. Sesungguhnya aku adalah hanya seorang pemberi peringatan nyata bagi kamu dari seksa pedih.

Abu Lahab, bapa saudaranya Rasulullah pada ketika itu hadir berseru dengan berang, “Binasalah kamu Muhammad, apakah untuk itu kamu mengumpulkan kami?”

Tetapi Nabi SAW tidak putus asa. Dengan tenang dan penuh sabar dia menahan diri dan berkata, “ Aku mengajak kalian kepada dua kalimat ringan diucapkan lidah dan berat dalam timbangan.

Tidak seorang daripada yang hadir menerima ajakan Nabi SAW kecuali Ali. Dia orang pertama yang bersedia berkorban untuk Rasulullah ketika tidur di tempat Nabi, pada waktu rumah beliau dikepung dan akan dibunuh menjelang hijrah ke Madinah.
posted by Blogger @ 8:14 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com