Login Weblog

Koleksi Artikel 1

Blog ini mengandungi koleksi artikel yang berguna sebagai infomasi dan rujukan untuk diriku dan orang lain dari harakahdaily, utusan Malaysia, berita harian, Tranungkite Online dan dari beberapa website lain. Terdapat juga sedikit tulisanku di dalam blog ini.

Dakwah cyber mestilah diterokai oleh pendakwah muslim walau pun bidang ini masih baru. Sebagai OKU inilah kesempatan bagiku untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu Pesuruh Allah. "Sesungguhnya Solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah Tuhan Semesta Alam": Blogger 28 Ogos 2005

 

Menu
|Koleksi Artikel 1| |Koleksi Artikel 2| |Weblog OKU 2| |Weblog OKU 1| |e-Book|
Waktu Malaysia
Iklan

Waktu Solat
Alumni Maahad Hamidiah Kajang

Subscribe to Maahad Hamidiah
Powered by groups.yahoo.com

Fatwa Pengharaman Anti Hadith

Fatwa Pengharaman Anti-hadith

Kerajaan Malaysia Mengharamkan Golongan Anti Hadis Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telahpun mengharamkan golongan ini: Ajaran Golongan Anti Hadith

ISI AJARAN

1. Menolak hadith sebagai sumber akidah dan perundangan Islam.

2. Menolak dua kalimah Syahadah.

3. Menolak Qada' dan Qadar

4. Memesong pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran, contoh ayat 12 Surah At-Taghabun, dikatakan taat kepada Rasul itu hanya taat kepada wahyu.

5. Hadith/Sunnah merupakan ajaran palsu dan ia merupakan punca kekeliruan dan perpecahan yang terbesar dikalangan umat Islam

6. Menerima selain daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah syirik.

TARIKH MUNCUL

1985

TEMPAT BERKEMBANG Seluruh Malaysia

TINDAKAN/HUKUMAN

Difatwakan haram, sesat dan murtad oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri:

1 . Wilayah Persekutuan - 15 Jan 1996

2 . Selangor - 23 Nov 1995, Sel P.U. 46

3 . Melaka - 29 Feb 1996, No 78

4 . Negeri Sembilan - 5 Jan 1996, N.S.P.U. 3 (Sumber: )

Penutup

Oleh itu kita hendaklah berhati-hati dan menghindarkan diri dari golongan Anti Hadis ini. Golongan ini telah diisytiharkan sebagai sesat dan orang yang menganut fahaman yang mereka bawa telah difatwakan sebagai murtad, terkeluar dari agama Islam yang suci - wal 'iya zubillahi min zalik.

Fatwa Mufti Perak

Kategori : Akidah

Tajuk : Gerakan Anti-hadis

Isu : "A. BAHAWA BUKU YANG BERTAJUK –

(a) "Hadis Satu Penilaian Semula" dan "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" yang kedua-duanya ditulis oleh Kassim Ahmad;

(b) "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di dalam al-Quran" yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) "Bacaan" yang ditulis oleh Othman Ali;

(d) "The Computer Speaks – God's Message To The World" yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa,

adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islam serta mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku tersebut, antara lain, menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah S.A.W.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah S.A.W. dan menghina al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat al-Quran tersebut.Adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islamiah serta menglirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam, oleh itu adalah diharamkan.

B. BAHAWA orang dan kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang disebut terdahulu adalah suatu kumpulan orang yang sesat dan bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah.

Fatwa :

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 34 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992, Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan membuat fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa "Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak" Darul Ridzuan pada 2 Jamadilawal 1416 bersamaan 27 September 1995, dan atas titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan fatwa tersebut seperti berikut

C. OLEH YANG DEMIKIAN –

(1) mana-mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik ", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; adalah murtad;

(2) mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran- ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku "Hadis Satu Penilaian Semula", "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World";

(b) mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan, menyebarkan atau mengedarkan buku "Hadis Satu Penilaian Semula," "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik", "Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu – Hadith Di Dalam al-Quran", "Bacaan" atau "The Computer Speaks: God's Message To The World"; atau mana-mana bahagiannya, termasuk –

(i) apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;

(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku itu,pada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau

(c) menjadi anggota atau memimpin mana-mana Golongan Antihadith atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian."

Rujukan Pewartaan : No:139 Jil.49

Tarikh Pewartaan :

15 Feb 1996

Borak
Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

IMAM AL-GHAZALI
Friday, August 12, 2005

IMAM AL-GHAZALI

Rujukan Ihya Ulumuddin, Prof. TK. H. Ismail Yakub SH; MA , Edisi Malaysia, 1988

Di antara ulama’ besar yang menjadi rujukan dan banyak menyumbang kepada perkembangan syiar Islam ialah:

1) Imam Al-Bukhari, ulama’ hadith yang terbesar.

2) Imam Al-Asy’ari, ulama’ tauhid yang termasyhur.

3) Imam Al-Ghazali, pengarang ihya ulumuddin yang terkenal.

Nama sebenar imam al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali. Dilahirkan di Thusia, Khurasan pada 450H (1058M).

Ayahnya bekerja membuat pakaian dari bulu dan menjual dipasar Thusia. Sebelum meninggal dunia ayah al-Ghazali berpesan kepada kawannya seorang ahli tasawwuf supaya mengasuh dan mendidik al-Ghazali dan adiknya Ahmad.

Setelah meninggal, ayahnya hanya meninggalkan sedikit harta pusaka kerana beliau seorang yang miskin dan jujur. Semasa hidupnya, ayah al-Ghazali selalu mengunjungi ulama’ untuk memetik ilmu mereka, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apabila mendengar huraian ulama’ beliau menangis dan selalu bermohon kepada Allah SWT supaya dikurniakan putera yang bijak dan berilmu.

Semasa kecil, al-Ghazali mempelajari ilmu feqah di negerinya sendiri iaitu dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Selepas itu ke Jurjan berguru dengan Imam Abi Nasar Al-Ismaili. Beliau ke Nisapur dan berguru pula dengan Imam Al-Haramain. Di sanalah mulai kelihatan tanda ketajaman otak yang luarbiasa dan dia dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu iaitu ilmu mantik falsafah dan fiqh mazhab Syafi’i. Gurunya imam Haramain memujinya dengan berkata “Al-Ghazali itu umpama lautan yang tak bertepi….”.

Setelah imam Haramain meninggal dunia, al-Ghazali berangkat ke al-askar mengunjungi menteri Nizamul-muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Sebagai ulama’ besar beliau disambut dan diakui oleh para ulama’ lain ketika itu dan dilantik menjadi pengetua di Perguruan Tinggi Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484H selama 4 tahun.

Pada tahun 488H, al-Ghazali pergi ke Makkah menunaikan Haji dan seterusnya ke Syam (Syiria), mengunjungi Baitu Muqadis dan terus ke Damaskus untuk beribadat dan menetap di masjid al-Umawi. Di sinilah beliau mula mengarang kitab ihya ulumuddin di suatu sudut masjid al-Umawi yang terkenal sehingga kini sebagai “Al-Ghazaliyah”.

Keadaan hidup al-Ghazali pada ketika itu amat sederhana, pakaiannya dibuat dari kain kasar, menyedikitkan makan dan minum, mengunjungi masjid-masjid dan kampung, melatih diri memperbanyakan beribadat bagi mencapai keredaan Allah SWT.

Al-Ghazali kemudian kembali ke Baghdad, mengajar dan menerangkan kitab ihya ulumuddin di Perguruan Nizamiyah,Nisapur. Akhirnya dia kembali ke kampung halamannya di Thusia dan mendirikan madrasah untuk ulama’ fiqh dan sebuah pondok untuk kaum sufi(tasawwuf) disamping rumahnya sendiri. Beliau membahagikan masanya untuk membaca al-Quran, mengadakan pertemuan dengan ahli sufi, mengajar ilmu kepada penuntutnya, mendirikan solat dan ibadat lainnya. Begitulah kehidupannya sehingga beliau wafat pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir 505H(1111M) di Thusia.

Jenazah beliau dikebumikan di makam Ath-Thabiran, berdekatan al-Firdausi. Al-Ghazali pernah berkata “Kuletakkan arwahku dihadapan Allah dan tanamkanlah jasadku dilipat bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir umat manusia di masa depan”.

Al-Ghazali meninggalkan karangan-karangan kitabnya yang berjumlah hampir 100 buah banyaknya. Kitab akhlaknya mendapat perhatian yang besar di Eropah dan diterjemahkan oleh sarjana barat. Kitabnya yang amat terkenal di Barat ialah “Maqashidul-falasifah” (maksud ahli falsasah) dan “Tahafutul-falasifah”(kesesatan ahli falsafah) tetapi kurang dikenali di dunia Islam.

Selepas 700 tahun al-Ghazali mengemukakan buku falsafahnya, barulah lahir sarjana Inggeris David Hume(1711-1776M) mengenai falsafah tersebut.

Al-Ghazali seorang yang merendah diri dan selalu berkata “Wallahu a’lam” bererti Allah Yang Maha Mengetahui. Di zaman al-Ghazali masih berkobar pertentangan di antara ahli tasawwuf dan ahli fiqh. Maka salah satu usaha beliau adalah merapatkan kedua golongan yang bertentangan ini.

posted by Blogger @ 4:55 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About Me

Name: Blogger
Home: Malaysia
About Me:
See my complete profile
Kunjungan

Pengunjung Dari Negara Online
Previous Post
Archives
Links
Tarbiyyah
 • Uslub Dakwah
 • Sasaran Dakwah
 • Pengurusan Tanzim
 • Memahami Perjuangan Islam
 • Tarbiyyah : Satu Keperluan Harakah
 • Cabaran dan Persiapan Tarbiyyah
 • Prinsip dan Matlamat Tarbiyyah Islamiyyah
 • Akhlak dan Adab Berjemaah
 • Tahaluf Dalam Islam
 • Al Murabitun
 • Usrah dan Kepentingannya dalam Tarbiyyah Islamiyyah
 • Maudhu' dakwah
 • Persiapan para da'ie
 • Halangan dan rintangan dalam perjuangan
 • Semakan Daftar Pemilih SPR
 • Semak Status Anda Di sini
 • Powered by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

  © 2006 Koleksi Artikel 1 .Template by Isnaini Dot Com